Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Z Białej Cerkwi donoszą…
WSPOMINAJĄC O HERBERCIE

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.

Jego postać jest na tyle niezwykła i znacząca w dziejach polskiej kultury, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uczcił jego pamięć, ogłaszając 2018 rok, rokiem Herberta (to już druga tego typu inicjatywa w ostatnim dwudziestoleciu). Doceniono w ten sposób nie tylko formalny kunszt jego poezji, ale może przede wszystkim wysokie walory moralne i humanistyczny uniwersalizm tej twórczości. Wiersze Herberta zachwycają, uczą i wychowują kolejne pokolenia Polaków, a pamięć o nim trwa również wśród naszych Rodaków, mieszkających z dala od Ojczyzny.  

Nie mogło zabraknąć wspomnień o Zbigniewie Herbercie w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi, jako organizacji, która do narodowego dziedzictwa podchodzi ze szczególnym pietyzmem. Muszę powiedzieć, że duże wrażenie zrobiły na mnie materiały zebrane przez panią prezes Helenę Chomenko, a wykorzystane dla uczczenia dziesiątej rocznicy śmierci poety. Była to cała gruba teczka, a każda jej stronnica przygotowana z niezwykłą starannością, świadczącą o szacunku dla przedmiotu pracy. Podobnych teczek jest zresztą w Stowarzyszeniu wiele i już one same mogą stworzyć osnowę bardzo cennej biblioteki.

Wieczór herbertowski odbył się 22 lutego w nowej siedzibie Towarzystwa, jeszcze nie wyremontowanej, jednak będącej słusznym przedmiotem dumy jego członków, gdyż do tej pory spotkania i zajęcia polonijne odbywały się w warunkach co najmniej prowizorycznych.

Uroczystość rozpoczął występ chóru z patriotycznymi pieśniami (dzień wcześniej śpiewał on podczas Dnia Ojczystych Języków obchodzonego w Białej Cerkwi). Jego członkinie - młode uczennice szkółki sobotniej obdarzone są wyjątkowo czystymi, pięknymi głosami, i w doskonały sposób wprowadziły widzów w poetyczny nastrój, jakże odpowiedni dla tego wieczoru.

Postać bohatera spotkania - Zbigniewa Herberta przedstawił przy pomocy multimedialnej prezentacji nauczyciel Marek Olczak, po czym nastąpił główny punkt programu, recytacja i czytanie wierszy w wykonaniu dzieci i dorosłych. Były to recytacje niezwykle uczuciowe, trafne, wywołujące żywe reakcje słuchaczy. Trzeba przyznać, że środowisko tutejsze, obdarzone jest szczególną artystyczną i uczuciową wrażliwością, budzi to we mnie, przybyszu z Polski, wielki szacunek i dostarcza wrażeń, które długo będą żywe w mojej pamięci.

Swoistym podsumowaniem spotkania stała się recytacja Przesłania Pana Cogito w wykonaniu pani Walentyny Dunajec. Heroiczne myśli i dyrektywy zawarte w wierszu z pewnością zapadały w serca nawet tych, którzy niezbyt osłuchani są z rodzimą poezją. Jest to jedna z właściwości Herberta, który potrafi wstrząsnąć uczuciami czytelników. Poezja ta w szczególny sposób wybija nas z rytmu codziennego uśpienia i samozadowolenia.

Jestem przekonany, że w Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi, Zbigniew Herbert znalazł wrażliwych i mądrych słuchaczy.

Marek OLCZAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України