Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Wystawa
„Tradycje i dzień dzisiejszy Tatarów - Polscy muzułmanie”


Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz (P) wręczył kustoszom wystawy  portret lidera Tatarów Krymskich Mustafy Dżemilowa. Na zdjęciu od lewej: Alim Alijew - dyrektor programowy Domu Tatarskiego, Nadim Usejnow – przedstawiciel krymskotatarskiej wspólnoty w Polsce, Lucyna Lesisz i tłumaczka Tetiana Dowżok

Tatarzy stanowią w Polsce jedną z najmniejszych grup etnicznych, choć ich tu bytność ma historię ponad 600 lat. Ich liczebność nie jest dokładnie znana, ale liczba polskich muzułmanów (w większości pochodzenia tatarskiego) sięga 5000 osób.

O historii, tradycjach i współczesności polskich Tatarów opowiada wystawa otwarta 21 marca w w kijowskim „Krymskim Domu”. Na 40 planszach zaprezentowane są fotografie z ważnych postaci historycznych, można tam zobaczyć tatarskie modlitewniki, zabytki architektury - drewniane meczety w we wsiach Kruszyniany i Bohoniki. Zwiedzając ekspozycję można bliżej zapoznać się z historią Tatarów osiadłych na ziemiach polskich, ich udziałem w działaniach wojsk polskich, religią, najważniejszymi zwyczajami współczesnego życia polskich Tatarów.

Wystawa jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Polskiego w Kijowie, Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (MZR) oraz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wykorzystano również fotografie i eksponaty ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Lucyna Lesisz, współautor wystawy, dyrektor Muzeum Historycznego (filii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) wygłosiła odczyt przedstawiając główne tematy ekspozycji. Po ceremonii oficjalnego otwarcia gospodarze zaprosili zwiedzających na tradycyjny krymskotatarski poczęstunek.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України