Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Konferencja w Chersoniu
Życie i działalność pedagogiczna Janusza Korczaka

Chersońska Akademia Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Chersoniu zorganizowała 21 marca konferencję poświęconą spuściźnie naukowej i pedagogicznej Janusza Korczaka. Różnorodność tematyczna referatów pozwoliła przypomnieć jak wielki wkład w rozwój światowej pedagogiki wniósł ten sławny Polak żydowskiego pochodzenia.

Uczestnicy konferencji omawiali między innymi temat wykorzystywania wychowawczej idei Korczaka we współczesnej ukraińskiej szkole. Prezes Obwodowego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu, pani Rozalia Lipińska odczytała list, który przesłał uczestnikom konferencji Pan Konsul Andrzej Szmidtke z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie. W liście Pan Konsul życzył wszystkim biorącym udział w konferencji owocnych obrad przypominając jednocześnie jak wielkie znaczenie w wychowywaniu dzieci mają zasady partnerstwa i humanizmu, które propagował bohater konferencji.

Uczniowie Szkoły nr 16 w Chersoniu zaprezentowali krótki program artystyczny w języku polskim, a nauczyciel języka polskiego Paweł Elias, skierowany do pracy w Towarzystwie „Polonia” przez ORPEG w Warszawie wygłosił referat na temat: „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w praktyce wychowawczej”.

Paweł ELIAS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України