Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Wiec-requiem w Rasce
Wołanie o pokój i pojednanie narodów


Wzruszającą pantomimę perfekcyjnie uzmysławiającą ludzki dramat sprzed wielu lat zaprezentowali uczniowie kółka artystycznego z Pałacu Kultury wsi Piaskówka (reżyseria Rusłan Hrycak)

11 kwietnia przy miejscu straceń bezbronnych mieszkańców wsi Raski oddano hołd pamięci pomordowanych.

Każdej wiosny, setki mieszkańców rejonu borodziańskiego przybywa na obrzeża tej wsi do osłoniętej dziś sosnami nekropolii, uświęconej krwią męczeńską 615 ofiar masowej zagłady, poczynionej przez hitlerowców 75 lat temu w lata II wojny światowej. O chwałę zmartwychwstania w modlitwie prowadzonej przez księdza dr Andrzeja Baczyńskiego upraszali i hołd wdzięczności złożyli przedstawiciele organizacji i instytucji regionalnych, społecznych i politycznych, weterani i licznie reprezentowana młodzież uczniowska.

Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie p. Iga Kaca dziękując wszystkim, a szczególnie młodzieży, za tak liczną obecność na wiecu konstatowała, że jest on wyrazem zdrowej mądrości, solidarności oraz nadziei, że nigdy już taki dramat się nie powtórzy, a kończąc swe wystąpienie zacytowała słowa Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci...”

O gehennie tej, zamieszkałej niegdyś głównie przez Polaków, wioski pisaliśmy niejednokrotnie (patrz  www.dk.com.ua).  Żyją jeszcze nieliczni świadkowie bestialskiej masakry Raski – jednej z 330 wsi zgładzonych z powierzchni ziemi przez nazistowskich okupantów na Ukrainie.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України