Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Wielkanoc u Polaków Białej Cerkwi
Czas zadumy i rozmyślań

Życie w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego toczy się dynamicznym rytmem. Jego członkowie nie tylko uczą się z zapałem i powodzeniem języka polskiego, poznają polska kulturę, ale zbierają się również, aby wspólnie spędzać i przeżywać obchodzone w ich Ojczyźnie święta.

Tak było i tym razem. Wielkanoc jest czasem zadumy, rozmyślań nad dobrem i złem, ale przede wszystkim wielkiej radości związanej z tajemnicą odkupienia i budzącą się do życia wiosenną przyrodą.

Chrystus z martwych wstan jest
Nam na przykład dan jest.

Odśpiewanie tej starej, średniowiecznej polskiej pieśni, otworzyło 2 kwietnia- w poniedziałek wielkanocny, uroczyste spotkanie tych członków Stowarzyszenia, którzy- mimo, że nie jest to na Ukrainie dzień wolny od pracy, zdołali na nie przybyć. Panowała domowa, radosna atmosfera. Rozmawialiśmy o świątecznych obyczajach, opowiadaliśmy o tym, jak obchodzili Wielkanoc nasi dziadkowie i o tym, jak paschalne tradycje kultywuje się we współczesnej Polsce i na Ukrainie.

Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na pogłębienie wiedzy, na nauczenie się czegoś nowego. Pomyślała o tym pani prezes Helena Chomenko, która przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną zatytułowaną „Wielkanoc w malarstwie”. Mogliśmy zaznajomić się z nazwiskami i pracami takich wybitnych polskich malarzy jak: J. Malczewski, S.Wyspiański, J. Mehoffer, T. Axentowicz, W.Tetmajer i wieloma innymi, a dzięki komentarzom pani Heleny głęboko wniknąć w istotę prezentowanych materiałów. Trzeba przyznać, że przykłady dzieł sztuki wybrane zostały z wielkim znawstwem i artystycznym smakiem, a sama prezentacja miała dużą wartość poznawczą, mogła ona być przydatna i dla obeznanych z historią polskiej kultury.

Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego trwało do późnego wieczora, zmieszało się w nim dużo treści, nastrojów i wrażeń. Podniosła zaduma, nostalgiczne wspomnienia, radość i przeżywanie sztuki, trudno wyobrazić sobie bardziej nasycone chwile. Ale taka jest przecież istota świąt...

Marek OLCZAK
(nauczyciel ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України