Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
ZNAD MORZA CZARNEGO
Złoty skarbiec polskiej muzyki


Swietłana Samojlenko była nieprześcigniona

W ostatnią niedzielę marca przyroda dała odesianinom, czyli mieszkańcom Odessy uczucie wiosennego święta: błękitne niebo, jasne słońce, dźwięki kropel... W złotej sali Muzeum Literackiego w świetnych humorach zebrali się uczestnicy oraz widzowie koncertu Zasłużonej dla Kultury Polskiej Swietłany Samojlenko „Złoty skarbiec polskiej muzyki”. Wydarzenie to otwiera w życiu kulturalnym miasta cykl działań, imprez, koncertów, poświęconych 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu w sali nie było wolnego miejsca, a wielu widzów w rękach trzymało kwiaty. Wszyscy otrzymali broszurę informacyjną oraz program starannie przygotowany przez Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie. Poczucie święta polskiej muzyki pogłębiło się, gdy w krakowskich strojach do sali weszli członkowie chóru „Polskie kwiaty”.

Koncert otworzyła Zasłużony pracownik kultury Ukrainy, Anna Rozen, lektorka i muzykolog Filharmonii Odeskiej. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że polska kultura muzyczna jest prawdziwym złotym skarbem, a każde imię jest eleganckim diamentem. Celem organizatorów i wykonawców programu koncertowego było przekazanie słuchaczom tej idei. Prowadząca poprosiła o zabranie głosu Konsula Generalnego RP w Odessie pana Dariusza Szewczyka, który powitał obecnych z okazji święta polskiej muzyki, wyraził zadowolenie, iż to wydarzenie otwiera cykl imprez uświetniających jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz życzył wszystkim przyjemnego odbioru.

Zіoty skarbiec polskiej muzyki otworzyіa Zasłużona dla Kultury Polskiej Swietłana Samojlenko – solistka zespoіu akademickiego ukraiсskiej muzyki, pieњni i taсca „Czajka” Filharmonii Odeskiej, solistka Odeskiego Ukraiсskiego Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. Wasyla Wasylki, laureatka wielu miкdzynarodowych konkursуw wokalnych. Razem z koncertmistrzem Swietіan№ Serenko (fortepian), laureatk№ miкdzynarodowych konkursуw i festiwali, doktorem sztuki, adiunktem Akademii Muzycznej im. Nieїdanowej. Panie stworzyіy wspaniaіy tandem twуrczy, ktуry przygotowaі rуїnorodne wariacje z arcydzieі polskiej opery oraz muzyki kameralnej.

Wykonano dzieіa kompozytorуw XIX wieku: geniusza i „duszy fortepianu” Fryderyka Chopina oraz twуrcy polskiej opery narodowej Stanisіawa Moniuszki. Interpretacja wszystkich utworуw muzycznych przez Swietіanк Samojlenko byіa niezrуwnana, a jej wokal,  charakteryzuj№cy siк gікbokim liryzmem, miкkkim brzmieniem, jasn№ barw№ i dџwiкkiem przestrzennym – idealny. Swietіana њwietnie odnajduje siк, wykonuj№c zarуwno arie operowe, jak i popularne piosenki. Јatwo uosabiaіa i postaж zakochanej wesoіej dziewczyny, i podekscytowanej smutnej mіodej panny. Napiкcie emocjonalne oraz cudowne brzmienie sopranu pozwalaj№ artystce na wykonanie utworуw, ktуre wyraїaj№ gікbokie uczucia i szlachetnoњж bohaterek.

Aplauzami oraz okrzykami „Brawo!” publiczność nagrodziła laureata międzynarodowych konkursów i festiwali, wiolonczelistę Aleksandra Michajłowa oraz pianistkę Swietłanę Serenko, którzy przepięknie wykonali utwór Chopina skomponowany na wiolonczelę i fortepian „Introdukcja i Polonez”.

Szczególne miejsce w polskiej kulturze muzycznej zajmuje twórczość skierowana do dzieci. Tradycyjną dziecięcą piosenkę „Jedzie pociąg z daleka” wzruszająco wykonał najmłodszy uczestnik koncertu Bogdan Lepeszko, syn Swietłany Samojlenko.

Pozostając w nurcie piosenek dla najmłodszych, bohaterka koncertu wykonała kołysankę Ludomira Różyckiego i jego dwa utwory „Akwarela” (słowa T.Micińskiego) i „Wiosna rozkwitła” (słowa C.Jellenta). Jej wspaniały wokal i nienaganny występ dał publiczności pokaz nieprzeciętnych brzmień utworu muzycznego Feliksa Nowowiejskiego „Muzyka mojej duszy” (słowa K.Przerwy-Tetmajera).

Swietłana Samojlenko zakończyła koncert piosenką Seweryna Krajewskiego „Niebo z moich stron” (słowa K. Dzikowskiego) solisty i lidera popularnego polskiego zespołu bigbitowego „Czerwone Gitary”. Chór „Polskie kwiaty” działający przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie towarzyszył jej, śpiewając refren. To była prawdziwa jedność chóru z jego ulubioną liderką i dyrygentką. Publiczność nagrodziła artystów owacją i oklaskami na stojąco, składając podziękowania za wspaniały koncert. Od Zarządu Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie artyści otrzymali kwiaty z rąk młodzieży ubranej w polskie stroje ludowe, a najmniejszy wykonawca otrzymał w prezencie pudełko cukierków.

Z podziękowaniami wystąpili Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Tadeusz Załucki, Konsul RP w Odessie pan Andrzej Szmidtke oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej goszczący w Odessie.

Prezes Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie pani Swietłana Zajcewa-Wełykodna podziękowała wykonawcom i organizatorom koncertu, słuchaczom i widzom, Departamentowi Kultury i Turystyki Rady Miasta Odessa i Muzeum Literatury w Odessie za pomoc w przygotowaniu i realizacji koncertu Swietłany Samojlenko „Złoty skarbiec polskiej muzyki”. Słowa szczególnej wdzięczności były skierowane do Konsulatu RP w Odessie za wsparcie i patronat wszystkich działań kulturalnych i edukacyjnych Stowarzyszenia. Pani Swietłana Zajcewa-Wełykodna zaprosiła obecnych na następne imprezy, akcje i koncerty Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie oraz złożyła życzenia wiosennego nastroju, zdrowia, pomyślności oraz spokoju.

Tatiana BIEŁOWA
(Przetłumaczył Denis Majdaniuk)
Zdjęcia: Władysław Dobrynin, Olga Krawcowa

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України