Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Konferencja
„Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie filantropii”


Honorowi gości i organizatorzy Konferencji

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 120-lecia założenia Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie w jego salach (już drugi rok z rzędu) 25 kwietnia 2018 roku obradowała II Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja pt. „Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie filantropii”.

Ten ciekawy temat sprowadzał się do badań w dziedzinie działań charytatywnych polskich filantropów w zachowaniu pamięci historycznej; badań biograficznych (w teorii i praktyce) w dziedzinie odrodzenia historii rodzinnej Polaków na Ukrainie; inicjatyw społecznych i wolontariatu: socjalnego współdziałania w warunkach wezwań politycznych; praktycznej popularyzacji polskiego kulturalno-historycznego dziedzictwa oraz kontynuacji tradycji retrospekcji i mecenatu, w tym kulturowego, oświatowego i wydawniczego ujętych w projektach naukowych Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.


„Jesteśmy pewni, że tylko uczucie wierności, a w danym przypadku, wierności swoim polskim korzeniom znamionowało profesora-chirurga Walentego Wojno-Jasienieckiego, arcybiskupa Łukasza” – podsumował swoje emocjonalne wystąpienie dr Eugeniusz Deneka-Białucki

Międzynarodowa Konferencja przebiegała pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Instytutu Historii NAN Ukrainy.

Jej celem stało się intelektualne i duchowne odnowienie społeczeństwa; rozbudowywanie stosunków dobrosąsiedzkich; formowanie przymierza między Polską i Ukrainą oraz „podołanie przeszłości”, wychowanie tolerancji, człowieczeństwa, współczesnego światopoglądu u młodego pokolenia. W konferencji wzięli udział badacze, naukowcy, doktoranci, studenci, pracownicy instytucji edukacyjnych i muzeów.


„Na co dzień żyjemy i pracujemy w środowisku wielokulturowym, dlatego nic dziwnego i nadzwyczajnego, że z tym środowiskiem współpracujemy. Jako przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie nawiązaliśmy szeroką współpracę z wieloma wydawnictwami na Ukrainie i w Polsce, w tym i z ukraińskim wydawnictwem „Каменяр” – zaznaczyła Teresa Dutkiewicz - redaktor czasopisma FOPnU „Nasze drogi”

Obrady plenarne konferencji zaszczycili swoją obecnością: Ambasadorowa - Renata Skurzyńska-Piekło, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk i attache Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Klaudia Tenoudji.

Inaugurując przedsięwzięcie Prezes Komitetu organizacyjnego konferencji prorektor NUP prof. Serhij Kwasza zaznaczył:

„Nasze dzisiejsze spotkanie jest szczególne w planie rozwoju dobrosąsiedzkich ukraińsko-polskich stosunków. Zawsze i w Polsce, i na Ukrainie dobroczynność nosiła pryncypialny charakter z punktu widzenia godności i doniosłości. Akurat dziś o tym porozmawiamy”.

Radca Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk w słowie wstępnym zaznaczyła: „Mecenasowanie - to bardzo ważna rzecz i właśnie na znacznym obszarze Ukrainy obecna jest pokaźna część polskiej kulturalnej spuścizny. Bardzo cieszę się, że możemy przeanalizować, jak to dziedzictwo powstawało, co z niego do dziś dotrwało. Takie nasze wspólne spotkania sprzyjają twórczym kontaktom, które są inwestycją na niwie naszej przyszłości”.

Podczas sesji plenarnej uczestnicy konferencji wysłuchali czternaście dogłębnych referatów na tematy filantropii i mecenatu Polaków na Ukrainie i niemal każdy wywoływał ożywioną dyskusję.

Wśród najciekawszych wydzielić można: referat pt. „Nauczanie języka polskiego na podstawie porównania języków słowiańskich i folkloru narodów słowiańskich”, przygotowany przez Nadzieję Susznicką, magistra katedry Słowiańskiej Filologii Kijowskiego Słowiańskiego Uniwersytetu jednocześnie nauczyciela języka polskiego przy Domu Polskim w Kijowie; referat pt. „Język ojczysty jako źródło samoidentyfikacji osoby”, który wygłosiła Ołena Nowak – wykładowca NTUU „KPI”, prezes Polskiego Kulturalno-Edukacyjnego Towarzystwa „Rodzina” (referat w całości publikujemy w tym numerze).

Na szczególną uwagę zasługują dwa referaty o Polakach Kijowa (cyfry i daty) oraz  o słynnym chirurgu Walentym Wojno-Jasienieckim (arcybiskupie Łukaszu), które błyskotliwie przedstawił dr Eugeniusz Deneka-Białucki, kierownik Oddziału Patologii Ogólnego Kijowskiego Szpitala nr 10.

Wielkie zainteresowanie zebranych wywołał referat Teresy Dutkiewicz, inżyniera-magistra Katedry Chemii Organicznej Lwowskiej Politechniki, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, redaktor czasopisma FOPnU „Nasze drogi”, która zapoznała obecnych z polskojęzycznymi wydawnictwami FOPnU.

Konferencja zorganizowana na wysokim poziomie przebiegała w ciepłej atmosferze dzięki staraniom organizatorów, szczególnie dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Marii Siwko i dr Walentyny Melnik, docent NUP.

Na zakończenie, w nieformalnym już trybie, toczyły się rozmowy i wymiana doświadczeń, oraz dzielono się planami na przyszłość.

Konferencje takiego rodzaju pomagają wyznaczyć, przede wszystkim, strategiczne priorytety rozwoju partnerstwa polsko-ukraińskiego w zakresie integracji europejskiej, służą nawiązywaniu i wzmacnianiu kontaktów między przedstawicielami opinii naukowej, edukacyjnej i publicznej oraz wzajemnemu wzbogaceniu duchowemu i wymianie najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach życia.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України