Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kijowie
„Cele i idee Konstytucji 3 Maja są dziś równie ważne i aktualne”


Przyjęcie otworzyli - Ambasadorowie Polski i Litwy na Ukrainie - Jan Piekło (P) i Marius Janukonis

Nigdy jeszcze w ogrodach prastarego Soboru Mądrości Bożej, pamiętającego czasy Jarosława Mądrego, tak dobitnie nie rozbrzmiewały słowa hymnów trzech państw - Polski, Litwy i Ukrainy w hieratycznym wykonaniu ukraińskiego Narodowego Chóru Akademickiego „Dumka”, obwieszczając wszem i wobec, że w samym sercu stolicy Ukrainy rozpoczyna się uroczyste polsko-litewskie przyjęcie z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Gospodarzami uroczystości byli Ambasadorowie Polski i Litwy na Ukrainie - Jan Piekło i Marius Janukonis i na ich zaproszenie przybyło tu mnóstwo znamienitych gości – przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy, korpusu dyplomatycznego, inteligencji, duchowni różnych wyznań chrześcijańskich, weterani ATO, przedstawiciele organizacji społecznych, w tym reprezentujących środowiska polskie na Ukrainie, jak również przedsiębiorcy i dziennikarze.

Przemawiając do zebranych Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie JE Jan Piekło m. in. powiedział:

„Dziś stojąc tu, w miejscu w tak ważnym dla zrozumienia duchowości i historii Rusi Kijowskiej, muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy razem. Polska i Litwa są członkami Unii Europejskiej i NATO, a Ukraina wybrała drogę integracji z Europą i strukturami transatlantyckimi. Jesteśmy razem i pomagamy sobie nawzajem. Wymownym tego przykładem jest polsko-ukraińsko-litewska brygada imienia naszego wspólnego bohatera - Konstantego Ostrogskiego, wielkiego hetmana litewskiego. Z okazji naszego święta - rocznicy Konstytucji 3 Maja - we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i Litwy czytamy: „Cele i ideały Konstytucji 3 Maja są dziś równie ważne i aktualne. Głębokie historyczne korzenie łączące nasze narody inspirują nas do tego, aby wzmacniając nasze relacje, jako sąsiedzi i partnerzy jeszcze bardziej zbliżyć do siebie nasze kraje”. Niech te słowa naszych prezydentów towarzyszą nam nie tylko dzisiaj, ale także w naszej codziennej pracy na rzecz solidarnej i bezpiecznej Europy”.


Chwila inauguracji. Hymny Polski, Litwy i Ukrainy odśpiewali wokaliści Narodowego Chóru Akademickiego „Dumka” pod batutą Jewhena Sawczuka

Ambasador Republiki Litewskiej na Ukrainie Marius Janukonis, serdecznie witając zebranych zaznaczył, że majowe święta, które zbiegają się też z momentem wstąpienia Litwy i Polski do Unii Europejskiej, świętujemy w swoich domach i sercach z myślą o Europie. „Europie  - podkreślił - którą tworzyliśmy przez wiele lat i, którą  powinniśmy ochraniać jako naszą wspólną ideę i centrum naszej egzystencji. Konstytucja 3 Maja to doniosły dokument naszej wspólnej historii, jak to ujęli w swojej deklaracji prezydenci Polski i Litwy Dalia Grybauskaitė i Andrzej Duda, zaznaczając, że: „227 lat temu nasze narody wzbogaciły Europę i świat nowoczesnym aktem prawnym, wyznaczającym standardy dla wielu współczesnych ustaw zasadniczych”. Akt ten – kontynuował mówca - stał się także podstawą europejskiej identyfikacji dla narodu, litewskiego, polskiego, ukraińskiego i białoruskiego. W nim wcielone były nasze wartości moralne i prawne, a także początki demokracji i nasza wspólna droga. Dzisiejsza walka Ukrainy – to nasza wspólna walka o Europę, w której Litwa i Polska są niewątpliwymi sojusznikami Ukrainy. Deklaracja przyjęta przez sejm Republiki Litewskiej wzywa wszystkich Europejczyków do połączenia sił, aby pomóc Ukrainie stworzyć bezpieczne, kwitnące, europejskie państwo zbliżone do NATO i UE. Wierzę, że te wspólne wysiłki, które podejmujemy razem z naszymi przyjaciółmi Ukraińcami będą pomyślne”.

Przyjęcie trwało do późnego wieczora i stanowiło wspaniałą okazję do wspólnego świętowania, miłych spotkań i rozmów, fotografowania, etc., przy oprawie muzycznej, uświetnionej przez Kijowską Orkiestrę Kameralną pod batutą Jewhena Matiuchina, wykonującą utwory kompozytorów polskich, litewskich i światowych. Imprezę sponsorowały firmy Orlen Lietuva, DeVision i Novus.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України