Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Nasza siła w jedności
Festyn na tle malowniczych pejzaży skansenu

„Nowe blaski niech okraszą Ukrainę naszą” – pod takim hasłem 12 maja br. Narodowe Muzeum Architektury Ludowej i Bytu Ukrainy (w podkijowskim Pirogowie) już po raz czwarty radośnie spotkało uczestników Festiwalu Kultury Wspólnot Polskich Kijowa i Kijowszczyzny zorganizowanego przez Oddział ZPU w Bojarce „Bez granic".                                          

W Festiwalu zaprezentowały swój dorobek na niwie zachowania i popularyzacji polskich tradycji i dziedzictwa kulturowego liczne stowarzyszenia i organizacje polonijne m.in.: Asocjacja „Młodzi i Kreatywni", Odział ZPU w Borodziance, Kulturalno - Oświatowe Stowarzyszenie Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Zgoda", a także Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru". Dominował polski folklor, lecz niemało było też utworów współczesnych. W programie wystąpili też przedstawiciele ukraińskich gromad terytorialnych oraz Ligi Kobiet Kijowszczyzny.

Swoją obecnością Festiwal zaszczycili szanowni goście: radca ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk, attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Iga Kaca, prezes ZPU Antoni Stefanowicz, jak również prezesi polskich organizacji Kijowa i Kijowszczyzny.

Przy wspaniałej wiosennej pogodzie śpiewano, tańczono, recytowano wiersze. Każda organizacja wykazała się swymi zdolnościami artystycznymi. Pod dźwięki tuszów prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz wręczył Dyplomy Uznania uczestnikom i organizatorom święta. Cel przedsięwzięcia - poszerzenie i promocja polskich tradycji oraz spotkanie stowarzyszeń polskich Kijowa i Kijowszczyzny został osiągnięty.

Dziękujemy wszystkim, kto okazał fachową pomoc w zaistnieniu tego wesołego święta, a szczególne dziękczynienie należy się prezes Oddziału ZPU w Bojarce  „Bez granic" Helenie Sedyk.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України