Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej
Wędrówka dla melomanów


Wykonawcy i organizatorzy Koncertu

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowana przez „Dom Polski” w Kijowie oraz Instytut Muzyki im. Muzyki im. Reinholda Gliѐre’a w Kijowie 18 maja br. zorganizowali w kijowskim Muzeum im. M. Łysenki Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej, poświęcony 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czynny, pełen profesjonalizmu udział w Koncercie wzięli studenci różnych lat studiów Instytutu Muzyki, prezentując najciekawsze przykłady różnych gatunków muzycznych – od utworów skrzypcowych, fortepianowych, po wywołujące ogromne wrażenie, niemal ekwilibrystycznie wykonanie „Ballady na puzon i fortepian”. Bogaty i różnorodny repertuar muzyków obejmował szeroki wachlarz czasowy, od utworów z lat dawnych Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Szopena, Zygmunta Stojowskiego, po kompozycje bardziej współczesne Witolda Lutosławskiego.


Przy fortepianie laureat licznych konkursów, najmłodszy z wykonawców Iłarion Intelegator

Uzdolniona muzycznie młodzież, większość z której to już laureaci międzynarodowych konkursów, ofiarowała zebranym radość i emocje poprzez muzyczną kreację wspaniałych dzieł polskich kompozytorów.

Dziękując uczestnikom i słuchaczom za udział dyrektor „Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko zaznaczyła, że koncerty tego rodzaju to korzystna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, uwrażliwiająca młode pokolenie (które dominowało wśród słuchaczy) na kulturę i sztukę.

Antoni KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України