Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Z życia ośrodków
„Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła”

- te słowa pochodzące z pieśni „Polonez Trzeciego Maja” uznać można za motto uroczystej akademii, którą zorganizowało Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” w Chersoniu 06.05.2018 z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja. Zebrani na akademii goście mogli usłyszeć patriotyczne wiersze związane z Konstytucją 3 Maja, polskie pieśni i piosenki w wykonaniu chóru „Przyjaźń”, odczytano też fragment preambuły Ustawy Zasadniczej z 1791 roku.

Najmłodsi członkowie Towarzystwa natomiast zaprezentowali krótką powtórkę z historii, która dotyczyła okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja. Obecny na uroczystości przedstawiciel Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie, attaché Jarosław Gołuba złożył uczestnikom akademii gorące podziękowania i wysoko ocenił jej poziom artystyczny. Prezes „Polonii” Rozalia Lipińska również wyraziła swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej patriotycznej uroczystości.

Przed wielu laty Polacy entuzjastycznie przyjęli uchwalenie Konstytucji. Radość z powodu jej uchwalenia ogarnęła całą Warszawę, do późnych godzin nocnych tego pamiętnego 3 maja 1791 słychać była w stolicy Polski okrzyki: Vivat król! Vivat konstytucja! Konstytucja 3 Maja była wtedy, w XVIII wieku, jednym z najbardziej postępowych dokumentów, jedną z najbardziej postępowych ustaw. Jej duch pomagał podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości w wieku XIX, jej celem było stworzenie sprawiedliwego społeczeństwa, Konstytucja 3 Maja uznawana jest za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej kulturze i historii.

Pamięć o ideach Konstytucji 3 Maja nie zaginęła w przyszłych pokoleniach, szczególnie w epoce romantyzmu przypominano o jej treści, która podkreślała równość i sprawiedliwość, a piętnowała despotyzm i tyranię.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG w Warszawie)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України