Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Jubileusz
Praca Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie – ważną cegiełką w wielkiej historii polsko-ukraińskich relacji

Od niepamiętnych czasów Czernihowszczyznę, a w szczególności Nieżyn, zamieszkiwali i po dziś dzień zamieszkują przedstawiciele wielu narodów i narodowości. Naturalnie, że wielki wkład do rozwoju gospodarczego tego regionu, krzewienia kultury i sztuki włożyli Polacy i dziś ten ich udział promują i kontynuują działacze zrzeszeni w Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster”, które to w jubileuszowym roku 100-lecia Niepodległości Polski obchodzi też jubileusz -  20-lecie działalności.

Promienny nastrój, morze kwiatów, prezenty, gratulacje i życzenia sukcesu, ciepła i radosna atmosfera - wszystko to zapanowało w gościnnym i urzekającym Nieżynie, który w dniu 19 października, spotykał szacownych gości, przybyłych tu, aby uczcić tę rocznicę: kierownika Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Emilię Jasiuk, radcę Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Jacka Gocłowskiego, prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza i redaktora naczelnego „Dziennika Kijowskiego” Stanisława Panteluka.


Ceremonia otwarcia Centrum Naukowo - Edukacyjnego "Studium Polskie" Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola

Honorowych gości przed miejskim ratuszem spotkali: główny organizator przedsięwzięcia, Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster” Feliksa Bielińska, przewodniczący Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun, Mer Nieżyna Anatolij Lіnnyk, sekretarz Rady Miasta Waleryj Sałogub, członek Stowarzyszenia „Aster” Lucyna Ejma. Prezes Feliksa Bielińska podziękowała gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Nieżyna, obiecując wypełnić czas wizyty maksymalnie intensywnym zapoznaniem gości z bieżącą pracą i ostatnimi osiągnięciami Stowarzyszenia, a jest ich niemało.

Głównym nurtem działań Stowarzyszenia jest wieloletnia konstruktywna praca naukowa, prowadzona wspólnie z pracownikami naukowymi Nieżyna, Czernihowa i innych miast, podsumowywana na corocznych konferencjach naukowych, poświęconych badaniom polskich wątków historyczno-kulturalnych Czernihowszczyzny. Znaczący dorobek stanowi osiem gruntownie opracowane edycji zbiorów materiałów i artykułów z cyklu „Polacy w Nieżynie”; opracowania dotyczące starodruków z okresu XVI-XVIII st. „Polonika” oraz regularnie przygotowywane aktualne foldery informacyjne.


Radca Emilia Jasiuk (C) przekazała na ręce prezes Feliksie Bielińskiej prezent dla
Centrum Kultury Polskiej

Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia „Aster” jest też regularna praca na niwie kultury i oświaty. Tradycyjnym stało się już organizowanie festiwali kultury polskiej i uroczystych obchodów urządzanych z okazji Dnia Konstytucji, Dnia Niepodległości Polski, Dnia Polonii, 200-lecia Fryderyka Szopena. Niemałym zainteresowaniem cieszą się pogadanki poświęcone twórczości M. Konopnickiej, odczyty tematyczne w rodzaju „Polska i Ukraina - razem do Europy”. Świetnym pomysłem stały się Festiwale Kuchni Polskiej.

Jednym z ważnych punktów jubileuszowego programu było odwiedzenie historycznego cmentarza katolickiego, na którym honorowi goście złożyli kwiaty i oddali hołd modlitwą i minutą ciszy. Zawitali także do odnowionego Centrum Kultury Polskiej, w którym obywatele polskiego pochodzenia dzięki wielorakim przedsięwzięciom poznają bliżej kulturę, język, tradycje i obyczaje swej praojczyzny. Funkcjonuje tu też Polska Szkoła Sobotnia. Polscy dyplomaci przekazali na ręce Pani Prezes materiały informacyjne, książki z zakresu historii i literatury oraz prezenty jubileuszowe.


Niepokorna, niepodległa” utwór pod tym tytułem autorstwa Jana Szczepkowskiego wykonał dziecięcy chór Nieżyńskiej Szkoły Muzycznej „Siajwo” pod kierownictwem artystycznym Zasłużonego Pracownika Kultury Ukrainy Serhija Gołuba

Treściwy i poznawczy program obejmował też wycieczkę do Państwowego Muzeum M. Gogola i do Galerii Sztuki Uniwersytetu Nieżyńskiego. Również w tym dniu odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Naukowo - Edukacyjnego „Studium Polskie” oraz podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Nieżyńskim Państwowym Uniwersytetem im. Mikołaja Gogola.

Wspaniałą kulminacją Jubileuszowego Festiwalu Kultury Polskiej stał się świąteczny koncert, przeprowadzony w auli Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola i przygotowany przez członków Stowarzyszenia „Aster”. Burzliwą owacją widownia przyjęła wystąpienie młodzieżowego chóru „Switycz”, uczestnika międzynarodowych festiwali i koncertów pod kierownictwem artystycznym Zasłużonych Działaczek Kultury Ukrainy - Ludmiły Szumskiej i Ludmiły Kostenko. Zadziwił swoją artystycznością zespół taneczny „Victoria” (kier. art. – Wiktoria Wysznewa). Sympatię widzów zdobyły zespoły „Troiści muzycy” (Wołodymyra Kyszenko) i „Kalinka z papryką” (kier. art. Wołodymyr Kociuba). Długo nie ścichały brawa podczas występu legendarnej już Orkiestry Instrumentów Narodowych uniwersyteckiego Wydziału Kultury i Sztuki, laureata szeregu międzynarodowych festiwali i Ukraińskiego Konkursu im. Borysa Ratoszyńskiego, której kierownikiem i dyrygentem jest Zasłużony Artysta Ukrainy, docent Mikołaj Szumski.


Burzliwą owacją widownia przyjęła wystąpienie młodzieżowego chóru „Switycz”

Prowadzące Festiwalu dr Maria Nakoneczna i Olena Jekymenko nie tylko zapowiadały poszczególne punkty programu, ale także zapoznawały widowni z poszczególnymi osiągnięciami w dwudziestoletnim dorobku Stowarzyszenia.

W toku świątecznego programu Festiwalu rektor Uniwersytetu, władze miasta i rejonu, dziękowały prezes Feliksie Bielińskiej za ścisłą i owocną współpracę, wręczano dyplomy uznania, kwiaty i prezenty, życząc dalszej owocnej pracy.

Składając gratulację, radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski zaznaczył: „Jadąc na tę uroczystość, długo zastanawiałem się, jak jest to możliwe, że w takim mieście, które formalnie było częścią Rzeczypospolitej Polskiej tylko przez kilkadziesiąt lat, działa tak prężnie Stowarzyszenie Polaków „Aster”. Po dzisiejszym dniu domyślam się, jak to się stało i dlaczego. Po pierwsze – przetrwał tu język polski i to była podstawa. Drugim czynnikiem jest osoba Pani Feliksy. Bez Jej energii, bez Jej zaangażowania nie możliwe byłoby efektywne działanie tego Stowarzyszenia. Ale jest jeszcze trzeci czynnik – to sposób, w jaki ono działa. Zauważyłem imponującą otwartość tego Stowarzyszenia. Polacy Nieżyna nie zamykają się w swoim gronie, a wychodzą na zewnątrz, współpracując z Uniwersytetem, z władzami miasta i rejonu. I jest to wzorem godnym naśladowania”.


„Bez energii, bez zaangażowania Pani Feliksy nie możliwe byłoby działanie Stowarzyszenia „Aster” – zaznaczył radca Jacek Gocłowski

Występy zakończono podniosłym wręczeniem wielu uczestnikom koncertu dyplomów w imieniu Stowarzyszenia „Aster” i władz miasta. A potem, gościnni gospodarze tradycyjnie zaprosili zebranych na uroczystą kolację w przytulnej kawiarni „Autograf”, znajdującej się w samym centrum miasta. Jej uczestnikami i gośćmi troskliwie opiekował się gospodarz kawiarni - wieloletni aktywny działacz Stowarzyszenia „Aster” Wołodymyr Mamedow - radny Rady Miejskiej Nieżyna (czterech kadencji) poeta, mecenat i filantrop. Tutaj, w nieformalnej atmosferze, zebrani mieli okazję porozmawiać, podzielić się wrażeniami o wieloaspektowej pracy Stowarzyszenia oraz rozważyć zamierzenia na przyszłość.

Podsumowując wszystko, co zobaczyliśmy, można z przekonaniem powiedzieć, że praca Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster” w Nieżynie jest ważną cegiełką w wielkiej historii polsko-ukraińskich relacji. Jest to organizacja niezwykle aktywna i stanowi bardzo ważną część społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy. Takimi chciałoby się widzieć wszystkie wspólnoty polskie na Ukrainie.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України