Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
XXII Forum Polonijne w Toruniu
PATRIOTYZM W KULTURZE I TRADYCJI NARODOWEJ


Uczestnicy Forum oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Marszałek Senatu złożył wieniec pod pomnikiem papieża Polaka, przed siedzibą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

„Polonia to 16-20 mln Polaków rozsianych po całym świecie, ale też i wiele problemów, wiele trosk, wiele oczekiwań pomocy i wsparcia” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas otwarcia XXII Forum Polonijnego, które obradowało w dniach 26-28 kwietnia w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wydarzenie zainaugurowała Msza św. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. dr Zdzisław Klafka, rektor uczelni.

W słowie skierowanym do zgromadzonych reprezentantów Polonii Stanisław Karczewski wspomniał, że obecnie Senat znów sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą podkreślając, że pomoc ta - nie tylko o charakterze finansowym - w tym roku została skierowana do 55 krajów. Mówił, że Polonia i Polacy za granicą są szóstą na świecie grupą pod względem liczebności w stosunku do liczby ludności krajów ich zamieszkania. „Polonia to wielki potencjał – skarb Polski” – podkreślił.


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: „Rozmawiamy tu o fundamencie, o tym co nas spaja, a jest to właśnie umiłowanie ojczyzny, budowanie wspólnoty narodowej”

Marszałek Senatu wyraził uznanie dla Polaków mieszkających na Wschodzie, którzy troszczą się o zachowanie tradycji narodowej i religijnej. Mówił także o potrzebie wsparcia tych, którzy chcą przyjechać do ojczyzny i pozostać tu na stałe. Zaznaczył, że są kolejki chętnych np. w Kazachstanie i należy podjąć działania, aby zapewnić możliwość szybkiego przyjazdu rodaków do kraju.

„Chcemy, aby w każdym województwie powstał minimum jeden duży ośrodek dla repatriantów. Będę indywidualnie rozmawiać ze wszystkimi marszałkami województw, aby doprowadzić do zorganizowania tych ośrodków" – zadeklarował.

W trakcie trzydniowego spotkania pod dewizą "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej" przedstawiciele Polonii świata opowiadali o tym, jak dbają o zachowanie polskiej tożsamości, w jaki sposób pielęgnowana jest kultura, uczucia patriotyczne Polaków, jaka jest rola duchowieństwa w zachowaniu kultury polskiej poza granicami Macierzy.


Sponsor delegacji Polaków z Ukrainy prezes
Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak przekazał Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczyńskiemu petycję z koncepcją powstania Domu Polskiego w Kijowie

Prof. dr hab. Jan Szyszko, były Minister Środowiska w swojej prelekcji pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwem kultury i tradycji” przypomniał głośną sprawę oskarżania Polski na arenie międzynarodowej o rzekomą wycinkę lasów państwowych.

 „Puszcza Białowieska, która w ⅓ swojej powierzchni znajduje się na terenie Polski, jest jednym z najlepiej użytkowanych przez człowieka zasobów leśnych. Zarzuty, że Polska jej nie chroni, są nieprawdziwe. Puszcza Białowieska to perła przyrodnicza, dlatego uruchomiliśmy proces naprawczy, dokonujemy inwentaryzacji jej cennych zasobów, abyśmy mogli cieszyć się nią my i kolejne pokolenia” – podkreślał Minister.

/
Delegacja z Ukrainy z gospodarzami Forum

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Wpływ kultury na promocję Polski za granicą” poseł Jan Dziedziczak podał propozycję wypromowania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, jako symbolu Polski.

„Ten obraz jest elementem tożsamości polskiej. Czwarte sanktuarium na świecie to Częstochowa. Warto, aby to miejsce i ten obraz stały się częścią naszej roli, jaką jest ożywienie europejskiej cywilizacji opartej na filarze chrześcijańskim” – podkreślał Poseł.


Prezes FOPnU Emilia Chmielowa i dyrektor siedziby FOPnU w Kijowie Maria Siwko (L)

Trzecią sesję plenarną Forum otworzył Adam Kwiatkowski, minister oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  „Ważnym jest, żeby budować więź pomiędzy Polakami. Aby Polacy tworzyli jedną wspólnotę, w której osoby mieszkające poza Polską wiedziały, że Polska będzie zabierała głos w ich sprawach, w ich problemach” – akcentował Minister.

Uroczystego podsumowania XXII Forum Polonijnego dokonał gospodarz Forum o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Polonii z 20 państw, z 5 kontynentów w tym, jak nigdy wcześniej pokaźna liczebnie delegacja z Ukrainy, złożona z przedstawicieli ZPU, FOPnU, Partii Polaków Ukrainy, polskich kół biznesowych i polskich mediów.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України