Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
„VIVAT 3 MAJ”
MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI!


Mszy św. w intencji Ojczyzny i Polaków przewodniczył ks. prob. Konkatedry Stanisław Inżyjewski

W dniu 5 maja w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Polaków, zamówiona przez Ambasadę RP w Kijowie, z racji Uroczystości MB Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja.

Mszy św. przewodniczył ks. prob. Konkatedry Stanisław Inżyjewski wraz z ks. Kanclerzem Kurii Kijowsko-Żytomierskiej Aleksandrem Jazłowieckim. Homilię wygłosił Duszpasterz Polaków ks. dk. Jacek Jan Pawłowicz.

We Mszy św. udział wzięli: J.E. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polski Bartosz Cichocki, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie p. Dorota Dmuchowska, Przedstawiciele Attachatu Obrony Ambasady RP na Ukrainie, pracownicy Ambasady i Konsulatu, a także liczni Polacy zrzeszeni w Związku Polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, jak i nienależący do tych dwóch centrali oraz mieszkańcy i goście stolicy.

Uroczystość zainaugurowała procesja darów od Ambasady Polskiej niesiona przez młodzież i dzieci ubranych w piękne stroje krakowskie w postaci kosza biało-czerwonych kwiatów złożonego przed ikoną MB Częstochowskiej - Królowej Polski.

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki zwracając się do licznych uczestników Mszy pozdrowił wszystkich z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, która – jak powiedział: „228 lat temu zjednoczyła światopoglądy naszych przodków, praszczurów wszystkich współczesnych Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców - deklarując wspólnotę opartą na prawie, na sprawiedliwym podziale obowiązków. A jest to przesłanie aktualne szczególnie dziś, kiedy Ukraina powraca do Europy. Wspieramy wszystkie narody, które niegdyś wyszły z projektem zjednoczonej Europy i dziś kontynuują ten wysiłek” – zaznaczył.


„Wspieramy wszystkie narody, które niegdyś wyszły z projektem zjednoczonej Europy i dziś kontynuują ten wysiłek” – Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki

Następnie Bartosz Cichocki przybliżył zebranym wystąpienie Prezydenta Polski wygłoszone 3 maja br. podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie, przytaczając obszerne jego fragmenty.

„W historii każdego narodu – cytował – są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność [..].

Świadectwo wielkiej mądrości, przenikliwości i wielkiego patriotyzmu ludzi obozu patriotycznego, którzy wtedy tę konstytucję dla ratowania Rzeczypospolitej, dla jej odbudowania stworzyli, stawiając także wiekopomny pomnik i polskiej myśli prawniczej, i polskiej myśli demokratycznej.  Niezwykłe wydarzenie w dziejach nie tylko Polski, lecz także w dziejach świata. Druga na świecie nowoczesna konstytucja, ustawa zasadnicza, która w nowoczesny sposób normowała ustrój państwowy, wprowadzając rozwiązania, które w sensie legislacyjnym stosowane są nawet do dzisiaj. To także wielki nasz wpływ na kształtowanie europejskiej demokracji [..].

Ale kiedy patrzymy przez ten pryzmat na naszą współczesność, to trzeba powiedzieć tak: to nie jest tylko historia. To są niezwykle ważne momenty, które nas ukształtowały, które pozwoliły nam przez kolejne pokolenia budować Rzeczpospolitą taką, jaką oglądamy

dzisiaj i naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie silnego państwa. [..]

Trzeba zmieniać Polskę na lepsze, żeby była tutaj prawdziwa, społeczna gospodarka rynkowa, czyli żeby było to państwo, gdzie dobra są sprawiedliwie dzielone - podejmujemy w tym kierunku starania. [..]


W preludium koncertu zabrzmiały niezmienne „Sokoły”

Chciałbym, żeby Polska była krajem sprawiedliwości społecznej. Chciałbym, żebyśmy byli takim państwem, że nasz obywatel, gdziekolwiek znajduje się na świecie, może być pewien, że zawsze Polska się o niego upomni. Takie państwo to jest właśnie silne państwo. Takiego państwa potrzebujemy, o takim właśnie państwie marzyli twórcy Konstytucji 3 Maja. Marzyli o państwie sprawiedliwości, rzecz jasna na tamte czasy, ale myśleli o całym społeczeństwie, i dlatego w Konstytucji 3 Maja ujęte są, jak na ówczesne czasy, wszystkie stany. To niezwykle istotne i my dzisiaj też tak nowocześnie powinniśmy myśleć. [..]

I wreszcie rzecz ostatnia. Co my jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj dla Europy, po to, żeby Unia Europejska trwała, by Polska mogła trwać w Unii Europejskiej, czyli w Europie? Unia Europejska potrzebuje zmian, potrzebuje pozytywnych zmian, po to, żeby nikt nie mówił Europie „nie”.

Kiedyś polska myśl prawnicza i ustrojowa stworzyła nowoczesną konstytucję. Nieśmy dzisiaj tę naszą myśl odważnie do Europy. Dlaczego o zmianach w Unii Europejskiej, o tym, co jest jej potrzebne, mają mówić tylko inni? My również miejmy odwagę o tym mówić. Mamy wielkie zasługi dla europejskiej myśli politycznej i ustrojowej. Powinny one zostać uznane i nasz głos powinien się liczyć”.

Pan Ambasador, nawiązując do obchodzonego w Polsce i na Ukrainie 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą uwydatnił:

„Dzień ten jest świętem jedności wszystkich ludzi, dla których Polska stanowi wartość. Skupiamy dziś uwagę na tych Polakach, którzy żyją i pracują na wszystkich kontynentach, przyczyniając się przez to do rozwoju kraju swego zamieszkania, a jednocześnie współuczestnicząc w budowaniu dorobku ojczyzny. Chcemy, aby nasze przedstawicielstwa były otwarte dla kontaktów dla Państwa, będąc namiastką Polski oraz ważnym ogniwem łączności z krajem. Będziemy doskonalić naszą pracę na rzecz polskich środowisk za granicą. Liczymy też na Państwa działania sprzyjające formowaniu dobrego wizerunku Polski”.

Po mszy odbył się uroczysty koncert pt. „VIVAT 3 MAJ” zorganizowany przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica” na Ukrainie i Duszpasterstwo Polaków przy Konkatedrze pw. św. Aleksandra – prowadzony przez prezesa PUSKO „Krynica” na Ukrainie Stefana Wielocha i ks. dk. Jacka Jana Pawłowicza, w którym wystąpili artyści przedstawiając utwory polskich i ukraińskich kompozytorów. Zabrzmiały utwory Stanisława Moniuszki, Adama Asnyka, Juliusza Słowackiego, Wojciecha Kilara, Jana Sebastiana Bacha, Mariana Sawy i wielu innych.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України