Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
BIZNES ZMIENIAJĄCY ŚWIAT NA LEPSZE


Wywiad
z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina Sp. z o.o. Dariuszem Górczyńskim

–  Głośne imię przedsiębiorstwa „Plastics-Ukraina” niejednokrotnie uwidaczniane było na łamach naszego pisma. Na wstępie prosiłbym jednak, głównie dla naszych nowych Czytelników, o jego krótką charakterystykę.

–  Plastics-Ukraina, to dobrze rozpoznawalna na ukraińskim rynku marka dystrybutora tworzyw sztucznych, a zarazem udana inwestycja zagraniczna polskiego kapitału. Spółka specjalizuje się w sprowadzaniu z 20 krajów i sprzedaży w Ukrainie półfabrykatów z polimerów, które są wytwarzane przez największe światowe koncerny chemiczne. Od ponad dwóch dekad zapewniamy stałe dostawy najwyższej jakości materiałów dla branży reklamowej, wysokotechnologicznych tworzyw wykorzystywanych w wielu dziedzinach przemysłu, np. w lotnictwie do wykonywania elementów oszklenia samolotów, w budownictwie do elewacji i dekoracyjnego wykończenia wnętrz, a także do produkcji różnorodnych opakowań, w tym farmaceutyków. W ubiegłym roku obchodziliśmy 20-lecie pracy w Ukrainie.

–  Obszar działalności przedsiębiorstwa dotyczy tylko Ukrainy?

–  Nie tylko. Analogiczną działalność gospodarczą prowadzimy od ponad 11 lat w Republice Mołdawii, jako Plastics-Moldova i od 2011 roku w Gruzji, jako Plastics-Georgia. Tylko w samej Ukrainie mamy 10 tysięcy klientów, co świadczy o wiarygodności spółki i wiodącej pozycji na tym rynku. W Mołdawii i Gruzji jesteśmy również liderem w swojej branży.

Plastics-Ukraina jest częścią największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy przedsiębiorstw Plastics International, która dysponuje siecią 50 magazynów w 7 państwach. Poza Ukrainą, Mołdawią i Gruzją magazyny i biura Plastics znajdują się w Polsce, Litwie, Łotwie, a także w obwodzie Kaliningradzkim.

Jeśli spojrzeć na mapę przedsiębiorstw Plastics International pod kątem współczesnych procesów geopolitycznych, to widać, że jesteśmy obecni we wszystkich trzech państwach Partnerstwa Wschodniego, które są już stowarzyszone z Unią Europejską. Fakt ten stwarza dogodne warunki do prowadzenia biznesu w krajach, których społeczeństwa opowiedziały się za europejską perspektywą rozwoju. I nie chodzi tu tylko o korzystanie z ruchu bezwizowego, lecz związanie wzrostu gospodarczego z umacnianiem relacji ekonomicznych, politycznych i międzyludzkich z bezpośrednimi zachodnimi sąsiadami oraz innymi partnerami w Unii Europejskiej.

– W warunkach globalizacji aktywność przedsiębiorstw międzynarodowych wykracza często poza sferę realizacji własnych celów i interesów, poza zamierzenia stricte gospodarcze. Jaką pozycję zajmuje spółka w tym aspekcie?

–  Znaczenie aktywności przedsiębiorstw Plastics w Ukrainie, Mołdawii i Gruzji wykracza poza wymiar działalności gospodarczej. W każdym z wymienionych państw jesteśmy również promotorami wyznawanych przez członków Unii Europejskiej wartości biznesowych, umożliwiających efektywne zarządzanie i prowadzenie uczciwego, przejrzystego biznesu.

To sprawia, że Plastics ma dobrą reputację w środowisku biznesowym oraz w urzędach państwowych we wszystkich trzech wymienionych wcześniej krajach. Należymy do grona spółek wiarygodnych, które można darzyć zaufaniem i stawiać za przykład dobrych praktyk. Świadczą
o tym także liczne nagrody i wyróżnienia, jakie spółki Plastics-Ukraina/Mołdawia/Gruzja otrzymały w ostatnich latach. A w 2017 roku otrzymaliśmy Dużego Orła Biznesu Polonii Świata w nominacji najlepsza firma polonijna na świecie.

–  Może parę słów o strukturze organizacyjnej spółki?

– W Ukrainie, Mołdawii i Gruzji dysponujemy dobrze rozwiniętą siecią oddziałów regionalnych. Centralne biuro spółki i trzy nasze magazyny znajdują się w Kijowie, a oddziały regionalne, również z magazynami, rozmieszczone są w 22 innych miastach obwodowych Ukrainy. W Gruzji i Mołdawii swoje biura i magazyny mamy odpowiednio w czterech i trzech, największych miastach. Ogólnokrajowe pokrycie sieci Plastics nie tylko przekłada się na dobre rezultaty biznesowe spółki, ale również sprzyja pobudzaniu małej i średniej przedsiębiorczości w poszczególnych regionach. Pojawiają się nowe firmy reklamowe, a więc i nowe miejsca pracy. W ten sposób, wnosimy określony wkład w zrównoważony rozwój państw rozszerzających współpracę z Unią Europejską. A tym samym rozwój trzech spółek Plastics i rozwój krajów, w których one działają są ze sobą w wielu aspektach powiązane. Można by nawet rzec – wzajemnie zależne.


Renowacja Kaplicy Wojska Polskiego w Zborowie (2015 rok)

–  Wróćmy jeszcze do tematu kierunków aktywności zewnętrznej przedsiębiorstwa. Jakie projekty podejmujecie ostatnio? Z jakimi podmiotami współpracujecie przy realizacji postawionych celów?

–  Cechą charakterystyczną dla stylu funkcjonowania spółek Plastics jest angażowanie się w projekty społeczne. Realizujemy w tym zakresie inicjatywy własne, jak również uczestniczymy w projektach Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie,  do którego należymy od ponad 15 lat. Wiele projektów realizujemy w bezpośrednim porozumieniu z Ambasadą RP i Instytutem Polskim w Kijowie, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Fundacją „Mosty” i Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Domem Polskim w Kijowie. Współpracujemy również w licznym gronem partnerów ukraińskich, fundacjami charytatywnymi – “Zaporuka” i “Serce na Dłoni”, muzeami i galeriami – Fortecą Kijowską, jesteśmy oficjalnym partnerem Mysteckiego Arsenału i muzycznej premii YUNA. Współpracujemy z Katolickim Centrum Medialnym i parafiami rzymskokatolickimi, m.in. parafią Św. Mikołaja w Kijowie, Przykarpackim Narodowym Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, a także wieloma innymi organizacjami społecznymi.       

Wspólnie z polskimi dyplomatami prowadzimy aktywną działalność na rzecz wspierania przedsięwzięć promujących historię Polski oraz wiedzę o wybitnych Polakach i stosunkach Rzeczypospolitej z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją. Od wielu lat wspieramy inicjatywy i przedsięwzięcia związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej, kultywowaniem tradycji i dorobku kulturalnego Narodu Polskiego. W efekcie naszych działań, a przede wszystkim połączenia środków i wysiłków spółki z działaniami i możliwościami naszych partnerów ustanawiane są pomniki i tablice pamiątkowe, poświęcone bohaterom Powstania Styczniowego i wybitnym Polakom, odrestaurowywane są nagrobki na polskich cmentarzach, trwa przywracanie do życia b. obserwatorium im. Józefa Piłsudskiego na górze Pip Iwan. Na tym szczycie, na wysokości ponad dwóch kilometrów nad poziomem morza, dzięki naszym materiałom i przekazanemu przez nas wyposażeniu, już od dwóch lat działa całoroczna Polsko-Ukraińska Stanica Ratownictwa Górskiego.


Wskrzeszenie pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu (2015 rok)

–   Na własnym podwórku - mam tu na uwadze wsparcie okazane naszej gazecie - przekonaliśmy się, iż spółka inicjuje liczne akcje dobroczynne (w tym również w środowisku Polaków mieszkających na Ukrainie) że jest platformą, gdzie spotykają się rzetelni, dobrzy ludzie, którzy pragną nasz świat uczynić lepszym.

–  Tak w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Plastics-Ukraina od wielu lat występuje, jako inicjator bądź uczestnik akcji charytatywnych i pomocowych. Pomagamy w leczeniu dzieci chorych na raka i dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jeśli mówić konkretnie, to od 5 lat finansujemy kompleksową pomoc psychologiczną dla dzieci poddawanych kuracji onkologicznej. W połączeniu z wysiłkami lekarzy, pomogliśmy pokonać tę straszną chorobą ponad 1200 małym pacjentom. Już drugi rok z rzędu organizujemy środki na zakup implantów sercowych dla dzieci. W ten sposób już uratowaliśmy życie jednej dziewczynce i dwóm chłopcom, których zoperowano w Kijowskim Instytucie Serca. Opiekujemy się siedmioma sierocińcami, rodzinnymi domami dziecka i internatami dla dzieci niepełnosprawnych.

  W okresach świątecznych wspólnie z naszymi partnerami organizujemy przedsięwzięcia integracyjne dla dzieci i młodzieży. Wspieramy też, adresowane do młodego pokolenia, projekty edukacyjne. Od 2014 roku uczestniczymy w programach rehabilitacyjnych dla ukraińskich żołnierzy. W tym przypadku współpracujemy z polskim specjalistycznym ośrodkiem „Dobry Brat”.

–  W redakcyjnej bibliotece mamy już dość pokaźny zbiór opracowanych przez Was publikacji.

–  Tak, znaczną uwagę udzielamy projektom wydawniczym poświęconym historii Polski, a dokładniej postaciom i miejscom z nią związanym. W minionym roku sfinansowaliśmy publikację kilku książek. Był to esej dokumentalno-historyczny „Za naszą i waszą wolność”, opowiadający o mało znanych faktach dotyczących przygotowania Powstania Styczniowego i sylwetkach ludzi z nim związanych. Drugą „naszą książką” była monografia popularno-naukową „Forteca Kijowska”, która opisuje carską twierdzę zbudowaną w Kijowie w XIX wieku, gdzie byli więzieni Polacy, uczestniczący w największym zrywie narodowo-wyzwoleńczym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Teraz jest to miejsce pamięci, poświęcone straconym powstańcom. Ale to nie wszystko…


W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski w Twierdzy Kijowskiej odnowiony został Krzyż i tablica pamiątkowa znamionujące miejsce egzekucji bohaterów Powstania Styczniowego

W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie
z Ambasadami RP w Ukrainie, Gruzji i Mołdawii zrealizowaliśmy trzy specjalne projekty wydawnicze. W 2018 r. wsparliśmy wydanie trzech różnych książek w tłumaczeniu na trzy języki: ukraiński, gruziński i rumuński. Ale wszystkie te publikacje łączy logo „Niepodległa” i nasza wola oddania hołdu Polakom, którzy są symbolami walki o niepodległość i wolność Polski oraz pielęgnacji polskości za granicą.

W Ukrainie wraz z Ambasadą RP w Kijowie wydaliśmy „Raport Witolda” – pełną wersję relacji rotmistrza Pileckiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w przekładzie na język ukraiński. Oficjalna prezentacja publikacji odbyła się podczas międzynarodowych targów książki w Kijowie „Książkowy Arsenał 2018” z udziałem Ambasadora RP w Ukrainie, Pana Jana Piekło, Pani Małgorzaty Kupiszewskiej z „Fundacji Gdzie” i Pana prof. Wiesława Jana Wysockiego.

W Gruzji nasza jubileuszowa publikacja – biografia Józefa Piłsudskiego autorstwa prof. Włodzimierza Sulei – ukazała się w listopadzie 2018 r. w dniu wizyty oficjalnej Marszałka Sejmu RP, Pana Marka Kuchcińskiego w Gruzji. Pierwszy egzemplarz Pan Marszałek wręczył Przewodniczącemu Parlamentu Gruzji, Panu Irakli Kobachidze podczas uroczystości otwarcia Biblioteki Polskiej w Tbilisi. Książkę wydaliśmy wspólnie z Ambasadą RP i Instytutem Polskim w Tbilisi. 11 listopada 2018 r. była ona przedstawiona przez Ambasadora RP w Gruzji, Pana Mariusza Maszkiewicza uczestnikom uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, która odbyła się w Tbiliskim Konserwatorium. Natomiast prezentacje książki, z udziałem autora, Pana prof. Włodzimierza Sulei odbyły się w marcu 2019 roku,
na Uniwersytecie Państwowym w Kutaisi oraz w Bibliotece Polskiej w Tbilisi.

Z kolei w Mołdawii we współpracy z naszą Ambasadą w Kiszyniowie wydana została unikalna
w swoim rodzaju książka-album pt. „Podróż do minionego świata. Wspomnienia Polaka
z Besarabii”
. Ta wyjątkowo piękna publikacja powstała w wyniku współdziałania i osobistego zaangażowania wielu osób, członków rodziny Tadeusza Gaydamowicza, reprezentantów środowiska polonijnego oraz pracowników naszej Ambasady w Kiszyniowie, w tym również Pana Ambasadora Bartłomieja Zdaniuka.

Oficjalna prezentacja naszej „mołdawskiej książki” odbyła się w lutym 2019 r. w Bibliotece Narodowej Mołdawii z udziałem Ambasadora RP, Pana Bartłomieja Zdaniuka i Dyrektora Generalnego Teatru Narodowego im. Mihai Eminescu, Pana Petru Hadarca, przedstawicieli mołdawskiej Polonii i Korpusu Dyplomatycznego, współautorów i twórców wydania, a nawet samego Pana Tadeusza Gaydamowicza, poprzez łącze wideo.

– Jakie główne cele przyświecają tak szeroko tematycznej działalności wydawniczej Waszego Przedsiębiorstwa?

– Uważamy, że jubileuszowe projekty wydawnicze, które zrealizowaliśmy w 2018 r. mają ogromne znaczenie dla utrwalania pamięci o dokonaniach wybitnych Polaków i popularyzacji wiedzy o Polsce za granicą. Natomiast dla tych Polaków, którzy mają możliwości wspierania takich inicjatyw, jest to doskonała okazja do wnoszenia konkretnego wkładu w zachowanie wielowymiarowego polskiego dziedzictwa narodowego.

Współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi w tym zakresie zamierzamy kontynuować, czego przykładem jest wydanie w marcu 2019 r. wspólnie z Ambasadą RP w Tbilisi pracy naukowej dr. Dariusza Roguta – „Los polskich jeńców wojennych w obozie NKWD (1945-1947)”. Ta dwujęzyczna polsko-gruzińska publikacja poświęcona jest żołnierzom AK, którzy zostali wywiezieni przez sowietów z Wileńszczyzny do obozu filtracyjnego w Kutaisi.

W naszym przekonaniu, współpraca polskich przedsiębiorców z polskimi dyplomatami, firm
z Ambasadami i Konsulatami Generalnymi nie tylko przynosi korzyści uczestnikom tej współpracy, lecz również pomaga w budowaniu dobrego i pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Ta współpraca rozszerza możliwości promocji polskiej historii i naszych osiągnięć, kształtuje atmosferę sprzyjającą wzrostowi wzajemnego zainteresowania i szacunku, wymianie opinii i doświadczeń, jednym słowem – porozumieniu, co w relacjach Polski i Ukrainy jest nader ważne.

–  Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i udzielony mi czas i życzę dalszych sukcesów.

– Ja również dziękuję.

Pytania zadawał Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України