Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Z Białej Cerkwi donoszą
Tradycje wielkanocne

W przededniu świąt uczniowie i słuchacze kursów języka polskiego w szkole sobotniej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z.Krasińskiego, którego prezesem jest p. Helena Chomenko, zebrali się na warsztatach poświęconych obchodom Świąt Wielkanocnych w Polsce.

Na początku pani prezes opowiedziała o tematyce Wielkiej Nocy w malarstwie, wyjaśniając przy tym poszczególne symbole najczęściej pojawiające się na obrazach: cierpienia, przemiany chleba (hostii) i wina w ciało i krew Chrystusa, mycie nóg. Następnie uczniowie i słuchacze mieli okazję zobaczyć prezentację poświeconą obchodom tych świąt, symbolice poszczególnych produktów wchodzących w skład święconki i tradycji robienia palm wielkanocnych w Polsce, a także zostali zapoznani z tym, jak kiedyś na polskiej wsi obchodzono to najważniejsze katolickie święto.

Na koniec wszyscy, pod czujnym okiem pani Ireny Żydeckiej wykonali wielkanocne palmy oraz skosztowali wielkanocnego mazurka.

Anna MATYSIAK
/(Nauczycielka skierowana przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України