Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Uroczysty Koncert Muzyczny „Wiwat 3 Maj”


Mlodzi artyści ze Szkoły Muzycznej nr 20 w Kijowie wykonali po polsku pieśń „Hej sokoły”

W Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie, z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski i Święta Konstytucji 3 Maja Polsko - Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe KRYNICA na Ukrainie i Duszpasterstwo Polaków przy Parafii św. Aleksandra zorganizowało Uroczysty Koncert Muzyczny „Wiwat 3 Maj”. Prowadzącymi Koncert był Duszpasterz Polaków Dk dr Jacek Pawłowicz i Stefan Wieloch Prezes PUSKO Krynica na Ukrainie.

Koncert rozpoczął się starym polskim hymnem BOGURODZICA i przeplatany był modlitwą – Litanią do Matki Bożej Królowej Polski.

Ks. Jacek Pawłowicz odczytał na początku Koncertu Śluby Jasnogórskie Króla Jana Kazimierza i powitał Honorowych Gości na czele z Bartoszem Cichockim Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP na Ukrainie, a także Panią Dorotą Dmuchowską Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Jackiem Gocłowskim Konsulem RP ds Polonii, Jackiem Hęś przedstawicielem Atache Obrony Ambasady RP, Zbigniewem Lenarczykiem - Przedstawicielem NATO na Ukrainie, Bartoszem Musiałowiczem Dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, Stanisławem Szarzyńskim Prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, Siergiejem Kurtianem Szefem Gromadzkiej Służby Cywilnej Ukrainy, Walentyną i Waldemarem Witliński, Polakiem wpisanym do Znanych i Zasłużonych Polaków za Granicą. Stefan Wieloch przywitał serdecznie wszystkich Rodaków w tym szczególnym dniu dla każdego Polaka niezależnie od tego, gdzie przyszło im żyć i pracować i przypomniał, że 2 maja obchodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.


Diana Owsiannikowa wraz z Siergiejem - znanym gitarzystą jazzowym wykonali m.in „Ave Maryja Jasnogórska”

Koncert otworzył występ 12 młodych artystów muzyków ze Szkoły Muzycznej nr 20 w Kijowie pod Kierownictwem Eleny Pawłowej Subotenko, wykonując po polsku interpretację muzyczną piosenki „Hej sokoły”.

Diana Owsiankowa wraz z gitarzystą jazzowym, wykonali po polsku pieśń „Ave Maryja Jasnogórska” i „Będziesz miłował Pana Boga swego”.

Dziewczęcy Zespół Muzyczny SOLO MIO pod kierownictwem Romana Szuszwary wykonał dwie pieśni „Morze Czarne” i Kazki – „Płakała” w aranżacji Zespołu Solo Mio.

Inna Dowbnia Zasłużona Artystka Ukrainy - pianistka, Oksana Gawraczyńska z Kwartetu „PROVANSE”- skrzypce, Anna Fiodorowa - wiolonczela i wokalistka Irena Bokał wykonały utwory „Nokturn” i „Sancta Maria”.W wykonaniu Liliy Daniłowej - bandurzystki usłyszeliśmy utwory do słów Adama Asnyka – „Bez granic” i Juliusza Słowackiego – „Duch Skowronek”.

Julia Landau zagrała na organach pieśń „Bogurodzica” - Mariana Sawy i „Litle Prelude and Fugue G-Dur” J. S. Bacha.

W wykonaniu tenora Mykoły Szuliaka przy akompaniamencie fortepianu Ilony Szuliak usłyszeliśmy utwór Stanisława Moniuszki – „Do oddalonej”, słowa Johana Wolganga Goethego.Tym sposobem PUSKO Krynica na Ukrainie wpisało się w obchodzony Rok Stanisława Moniuszki - Ojca naszej Narodowej Opery.


Irina Bokał - znana europejska wokalistka - wykonala „Wokalize” z fimu DZIEWIĄTE WROTA

Pani Iwanna Elierdaszwili - Zasłużona Artystka Gruzji i Ukrainy i Zasłużony Działacz Sztuki Ukrainy wykonała „Staropolską Kołysankę” i „Moje życie”- z repertuaru Franka Sinatry, jak też pozdrowiła Polaków od słonecznej Gruzji,  z majowymi świętami.

Utwór „Wokaliza” z filmu „Dziewiąte wrota”, kompozytora Wojciecha Kilara wykonały Inna Dowbnia -  fortepian, Oksana Gawraczyńska -  skrzypce, Anna Fiodorowa -  wiolonczela, a fantastycznie zaśpiewała Irena Bokał – wokalistka, laureatka Międzynarodowych i Ogólnoukraińskich Konkursów Muzycznych.


Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w otoczeniu artystów i organizatorów Koncertu

Na zakończenie Koncertu Muzycznego Zespół SOLO MIO, przy akompaniamencie bandury i akordeonu Kierownika artystycznego Zespołu, wykonał w języku polskim i ukraińskim znaną pieśń „HEJ SOKOŁY”, podczas której do śpiewania włączyli się prawie wszyscy uczestnicy Koncertu Muzycznego „WIWAT 3 MAJ” w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra. Prowadzący Koncert podziękowali Proboszczowi Konkatedry Stanisławowi Inżejewskiemu za otwarcie bram Świątyni pw. Św. Aleksandra dla przeprowadzenia uroczystego spotkania Polaków i Ukraińców i  wszystkim obecnym, za aktywny udział w Koncercie a także  zaprosili do następnych spotkań kulturalnych z Duszpasterstwem Polaków i PUSKO Krynica na Ukrainie.

Opracował: Józef Wieloch

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України