Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Obchody
UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W KIJOWIE


Inauguracja przyjęcia. Na zdjęciu: Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki (L) z Małżonką, Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej MSZ RP Andrzej Papierz, Wiceminister MSZ RL Darius Skusevičius, Ambasador Republiki Litewskiej na Ukrainie Marius Janukonis

23 maja już po raz drugi w ogrodach pradawnej Katedry Mądrości Bożej, pamiętającej jeszcze czasy panowania kijowskiego księcia Jarosława Mądrego, zabrzmiały słowa hymnów trzech państw - Polski, Litwy i Ukrainy w hieratycznym wykonaniu ukraińskiego Narodowego Akademickiego Chóru „Dumka”, obwieszczając rozpoczęcie uroczystego przyjęcia zorganizowanego wspólnie przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Ambasadora Republiki Litewskiej na Ukrainie Mariusa Janukonisa z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

Na zaproszenie gospodarzy uroczystości poświęconej 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 450. rocznicy Unii Lubelskiej przybyli znamienici goście – przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy, korpusu dyplomatycznego, inteligencji, duchowni różnych wyznań, przedstawiciele organizacji społecznych, w tym reprezentujących środowiska polskie na Ukrainie, jak również przedsiębiorcy i dziennikarze.

Zebranych powitał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie JE Bartosz Cichocki i przekazał głos Dyrektorowi Generalnemu Służby Zagranicznej MSZ Polski Andrzejowi Papierzowi, który w przemówieniu zwracając się do wszystkich przyjaciół Polski i społeczności polskiej na Ukrainie zaznaczył:

„Pragnę podziękować za to, że jesteście z nami, że wspieracie przyjaźń między Polską, Ukrainą i Litwą, nawiązując do wspaniałych tradycji, które niosła Unia Lubelska, bazując na wzajemnym szacunku i równości wobec prawa, będąc przykładem twórczej współpracy przynoszącej korzyści wszystkim stronom".

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України