Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Wiosna tamtych dni
TRZECIOMAJOWE UROCZYSTOŚCI W CHERSONIU

Wtedy, 3 maja 1791 roku radość z powodu uchwalenia konstytucji ogarnęła całą Warszawę, do późnych godzin nocnych słychać była w stolicy Polski okrzyki: Vivat król! Vivat konstytucja! Konstytucja 3 Maja była w XVIII wieku jednym z najbardziej postępowych dokumentów, jedną z najbardziej postępowych ustaw. Jej duch pomagał podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości w wieku XIX, jej celem było stworzenie sprawiedliwego społeczeństwa, Konstytucja 3 Maja uznawana jest za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej kulturze i historii.

Pamięć o tym doniosłym w historii Polski wydarzeniu trwa do dzisiaj, dlatego Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” zorganizowało 4 maja uroczysty koncert z okazji narodowego święta. Otworzyła go prezes Rozalia Lipińska, następnie zabrał głos konsul Łukasz Winny z Konsulatu RP w Odessie. Młodzi członkowie Towarzystwa zaprezentowali publiczności obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”, opowiadając jakie postacie historyczne przedstawia to wspaniałe dzieło, jak długo artysta pracował nad obrazem i jakie jest jego patriotyczne przesłanie. Goście koncertu dowiedzieli się również, że obraz mistrza został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w krakowskich Sukiennicach w roku 1891 z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji.

Następnie wybrzmiały pieśni i wiersze tematycznie związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Ich radosna treść przypominała tamte dni, kiedy zjednoczony z królem naród pełen nadziei na lepszą przyszłość świętował uchwalenie drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

7 maja przedstawiciele Towarzystwa „Polonia” wraz z panią prezes Rozalią Lipińską udali się do Odessy, gdzie na zaproszenie Konsulatu Generalnego wzięli udział w trzeciomajowej uroczystości. Gospodarz spotkania, konsul Andrzej Szmidtke powitał gości przemówieniem, w którym przypomniał o historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz jej głównych ideach. Pan konsul podkreślił też jak ważna jest współpraca polsko-ukraińska w różnych dziedzinach. Głos zabrali też przedstawiciele władz miejskich i obwodowych zaproszeni na uroczystość. Oficjalna część spotkania zakończyła się wręczeniem medali i nagród osobom zasłużonym dla polskiej kultury i oświaty w odeskim obwodzie konsularnym.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG w Warszawie)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України