Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Rekonstrukcja historyczna

„…"Tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość i wyrzekamy się ważnej cząstki siebie” (Jan Paweł II). Od tych słów rozpoczął się nasz “Okrągły Stół” z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę języka polskiego Marię Książek-Zamlewską i Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza.

Dzień Konstytucji jest ważnym wydarzeniem w historii Polski, ponieważ Konstytucja była niezwykle nowoczesna, inspirowana najlepszym rozwojem tradycji Polski, była właśnie siłą, która podczas podziału kultywowała nadzieję i ducha narodu polskiego dla przywrócenia niepodległości.

W szczególności dla nas, organizacji polonijnych w Kijowie ma to ogromne znaczenie, ponieważ w ścianach biblioteki im. A. Mickiewicza po „Okrągłym Stole”, przy którym zasiadły rekonstruowane postacie historyczne: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, posłowie, rozpętała się gorąca dyskusja, nieformalne obcowanie, zakończone pojednaniem. Jeszcze raz przekonaliśmy się, że wiedza o historii jest nauczycielką życia, daje nam mądrość na przyszłość i siłę w jedności. Dzisiaj wspólnie tworzymy naszą historię.

Halina KOZYNKIEWICZ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України