Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja
UWAGA
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ZAPRASZA

Ягеллонський університет, один із найстаріших у цій частині Європи, і сьогодні залишається лідером серед польських університетів. За рейтингом польського престижного видання Перспективи 2018 року разом із Варшавським поділяє пальму першості.

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzony jest nowy kierunek na poziomie studiów licencjackich i magisterskich - Studia polsko-ukraińskie. Studia te będą prowadzone w dwóch ścieżkach językowych równolegle - w języku ukraińskim i w języku polskim (studia licencjackie - pierwsze dwa lata wszystkie zajęcia odbywają się w wybranym języku - polskim lub ukraińskim - równolegle z intensywnym kursem drugiego języka, studia magisterskie pierwszy rok prowadzony jest w języku kierunkowym). Student w trakcie rekrutacji wybiera ścieżkę językową - ostatni rok studiów, zarówno licencjackich jak i magisterskich, jest prowadzony wspólnie dla obu ścieżek w języku polskim.

Istotne jest dla nas przedstawienie relacji polsko ukraińskich w różnych wymiarach międzynarodowym, społecznym, historycznym, kulturowym a także lokalnym.

W centrum zainteresowań badawczych i poznawczych programu studiów polsko-ukraińskich znajduje się historia Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszym rzędzie w kontekście stosunków międzynarodowych z realizacją najnowszych politycznych koncepcji oraz konkretnych programów proponowanych przez Ukrainę i dla Ukrainy przez państwa Unii Europejskiej.

Realizacja programu ma także na celu możliwie głębokie zrozumienie problemów pogranicza, nie tylko z geograficznego punktu widzenia, a w pierwszej kolejności jako przestrzeni, w której współistnieją i twórczo na siebie oddziałują różne kultury, narodowości, grupy etniczne, mniejszości. Zajmujemy się również procesem migracji i jej wpływu na współczesne społeczeństwa.

Program naszych studiów ma charakter międzynarodowy oraz interdyscyplinarny zmierzający do przedstawienia możliwie pełnego obrazu relacji polsko - ukraińskich w kontekście zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Studenci poznają także architekturę i sztukę, zwłaszcza ikonograficzną, wpływ języka, kultury, pamięci, przestrzeni symbolicznej, mediów na transformacje przestrzeni publicznej w Polsce i Ukrainie.

Realizowane w Katedrze Ukrainoznawstwa programy studiów polsko-ukraińskich licencjacki i magisterski zapewniają wiedzę, pozwalającą naszym absolwentom na podjęcie pracy w charakterze ekspertów oraz doradców instytucji kulturalnych, wymiany handlowej z Ukrainą, dyplomatów, działaczy samorządowych, polityków, tłumaczy z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na polski, współpracowników gospodarczych firm polsko-ukraińskich.

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa

ul Wenecja 2 PL 31-117 Kraków tel./fax 12 634 16 80
ukrainoznawstwo@uj.edu.pl

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України