Dziś: czwartek,
26 listopada 2020 roku.
Przegląd do nr 628 – listopad 2020 r.
Wieści z Polski
Uporządkowanie kwestii symboli narodowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wstrzymuje (jednak może wrócić do nich po jesiennych wyborach) prace nad korektą wyglądu herbu i flagi Polski. Orzeł Biały, choć będzie bazował na cały czas obowiązującym wzorze Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku, złote powinien mieć całe nogi, aż do linii piór, a nie tylko szpony, jak obecnie. W koronie planowano stworzenie prześwitów, a skrzydła, które obecnie wcale nie są identyczne, miały stać się lustrzanymi odbiciami.

Pochodzące jeszcze z czasów PRL przepisy mówią o "liczbowych współrzędnych bieli i czerwieni w tzw. przestrzeni barw CIELUV". Jednak te współrzędne były opracowane dla tkanin wełnianych. Na bawełnianych, gdy się je odwzoruje, zamiast bieli powstaje kolor jasnoszary, a zamiast czerwonego – buraczkowy. Ustawa miała, więc określić barwy narodowe we współcześnie używanych paletach. W opinii ekspertów, doprecyzowania wymagają także zapisy dotyczące hymnu państwowego, który reguluje ta sama ustawa. W załączniku, bowiem brakuje partytur na orkiestrę. To kolejny dowód na to, że ustawa z 1980 roku nie spełnia swojej roli i powinna być zmieniona.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України