Dziś: poniedziałek,
18 stycznia 2021 roku.
Przegląd do nr 632 – styczeń 2021 r.
Edukacja
Edukacja
Klasa polska w Piaskówce

Ważne wydarzenie miało miejsce w Piaskowskiej Gromadzie Terytorialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom wójta Gromady Anatolia Rudniczenki, Ośrodka Polskiego w Piaskówce, kierowanego przez Irynę Horecką, Związku Polaków Obwodu Borodziańskiego, Wydziału Oświaty w Piaskówce, udało się zrealizować wspaniały pomysł stworzenia polskiej klasy w Liceum Piaskowskim.

Piaskówka od dawna była miejscem zamieszkania Ukraińców i Polaków. W latach 30-40 XX wieku ponad 30% populacji stanowili tu Polacy. Do dziś wiele rodzin kultywuje kulturowe i zwyczajowe tradycje narodu polskiego.

Zaistnienie polskiej klasy daje możliwość nauki języka zarówno uczniom z rodzin polskich, jak i ukraińskich. Na uroczyste otwarcie klasy polskiej zawitało wielu honorowych gości: Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie - Dorota Dmuchowska, Radca WK przy Ambasadzie RP w Kijowie Jacek Gocłowski, a także delegacja z Polski na czele z sekretarzem Gminy Miedzno - Agnieszką Związek, w skład której weszli: pełnomocnik wójta ds. bezpieczeństwa - Leszek Idasz, przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Bęben, dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego - Dariusz Bednarski.


Otwarcie polskiej klasy zaszczyciła swoją obecnością kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz rejonu borodziańskiego: przewodniczący Rady Rejonu Georgij Jerko, kierownik Borodziańskiej Administracji Państwowej i, oczywiście, kierownictwo Gromady na czele z przewodniczącym Zjednoczonej Gromady Terytorialnej Anatolijem Rudniczenkiem, kierownik Departamentu Oświaty Oksana Nowikowa i dyrektorzy lokalnych szkół. Przybyli też goście z Kijowa dyrektor Kijowskiego Regionalnego Oddziału Wszechukraińskiej Asocjacji Organów Samorządu Lokalnego „Asocjacji Miast Ukrainy” Harry Martin.

W ubiegłym roku podpisano memorandum o współpracy gminy Miedzno i Zjednoczonej Gromady Terytorialnej ​​Piaskówka. W ramach umowy polscy partnerzy, w miarę możliwości, włączyli się do starań sprzyjających stworzeniu należytych warunków do nauki języka polskiego w Piaskówce.

Otwarcie polskiej klasy poprzedził wspaniały koncert uczniów Piaskowskiego Liceum zorganizowany przez Polski Ośrodek Związku Polaków w Piaskowce. W ciepłej rodzinnej atmosferze deklamowano po polsku wiersze, a w finale dzieci zaśpiewały piosenkę „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Arseniusz MILEWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України