Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020


Prof. dr hab. Anatol Święcicki
02.05.1948-29.01.2020

TRYBUN POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY

31 stycznia 2020 r. w murach Narodowego Uniwersytetu Medycyny im. O. Bohomolca żegnano prof. Anatola Święcickiego.

Oprócz najbliższych, krewnych i przyjaciół w ostatnią drogę z „Alma Mater” profesora odprowadzali kierownictwo uczelni, w tym p.o. rektora, prof. dr hab. med. Kuczyn, prorektor, prof. dr. hab. O. Naumenko, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy W. Netiażenko, akademik NANMU O. Jaworowski, brat Zmarłego dr. hab. med. W. Święcicki.

Wybitnego przedstawiciela inteligencji polskiej Kijowa przybyli pożegnać przedstawiciele Ambasady i Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie: Kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady Ewa Matuszek-Zagata i Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie - Dorota Dmuchowska, Prezes ZPU Antoni Stefanowicz, Jego współtowarzysze z polskiej wspólnoty KIjowa, koledzy, studenci, znajomi, uczniowie, pacjenci.

Anatolij Święcicki był wysoko cenionym naukowcem, doktorem habilitowanym nauk medycznych, profesorem, akademikiem Akademii Nauk Szkoły Wyższej Ukrainy, kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Stomatologicznego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca, redaktorem naczelnym czasopisma „Lekarz praktykujący” członkiem rad i kolegiów redakcyjnych szeregu pism medycznych, w tym zagranicznych: „Medycyna Praktyczna”, „Reumatologia/ Rheumatology”, „Developmental Period Medicine (Medycyna Wieku Rozwojowego)”, „Ginekologia i Położnictwo - medical project”.

Profesor A. Święcicki jest autorem ponad 850 prac naukowych, w tym 8 podręczników, 38 skryptów, 13 monografii, 5 informatorów źródłowych, 35 patentów. Wypromował On 4 doktorów habilitowanych  i 27 doktorów  nauk medycznych.

Trudno przecenić wybitną postać profesora, który przebył niełatwy szlak od studenta do akademika, na którym udało się Jemu zachować najlepsze ludzkie cechy, takie jak szczerość, życzliwość, zdolność współczucia. Tysiące pacjentów wspominają Go z ciepłem i wdzięcznością, Spod Jego pióra wyszły setki prac naukowych, a liczni naukowcy wspominają o prof. A. Święcickim, jako o promotorze, który dał im ścieżkę do akademickiego tytułu. Anatol Święcicki był także kochającym mężem, ojcem, bratem.

Wydawało się, cóż więcej może uczynić tak wielowymiarowa i niezwykła osobistość, ale los zażądał od Niego więcej. Mając polskie korzenie, profesor Święcicki w 1993 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Adama Mickiewicza w Kijowie zorganizował sekcję medyczną, a w roku 1995 Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie jako strukturalną jednostkę Związku Polaków na Ukrainie, które zrzeszało około 300 lekarzy z 18 obwodów Ukrainy. Aktywnie działał w środowisku polskim na Ukrainie. Piastował wysokie stanowiska w Zarządzie Głównym Związku Polaków na Ukrainie.

Swoim wysokim autorytetem i doświadczeniem wspierał pracę Kolegium Redakcyjnego „Dziennika Kijowskiego”.  Dużo serca włożył w sprawę rozwoju współpracy ukraińskich i polskich naukowców i lekarzy.

Był znakomitym specjalistą w zakresie reumatologii i gastroenterologii, a ponadto doskonałym dydaktykiem i nauczycielem akademickim, a także organizatorem życia naukowego na Uniwersytecie.

Był wybrany pełnoprawnym członkiem Polskiej Akademii Medycznej (1998, 2009), Światowej Akademii Medycznej im. Alberta Schweitzera (1999) i Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy (2007) za jego znaczące osiągnięcia w rozwoju nauk medycznych i praktyki medycznej. Wyróżniono Go wieloma honorowymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - Medal „Gloria Medicine” za wybitne zasługi dla medycyny.

Bez wątpienia odejście profesora to niepomierna strata nie tylko dla rodziny i najbliższych, ale także dla naukowej, polsko-ukraińskiej wspólnoty medycznej i społeczności polskiej Ukrainy.

Będzie nam Jego bardzo brakować, chociaż - „Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

Cześć Twojej pamięci, Profesorze …

Dr. n. med. Halina KOZINKIEWICZ
(Członkini Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Ukrainie w ZPU)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України