Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Potrzeba mobilizacji w przygotowaniach

14 lutego duszpasterz Polaków przy parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz zawitał do siedziby Związku Polaków na Ukrainie, gdzie spotkał się z przedstawicielami szeregu organizacji zrzeszających Polaków Kijowa, będących w składzie ZPU, a mianowicie: ZPIT „Polanie znad Dniepru”, Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”, „Dom Polonia w Kijowie”, „Spółka Białego Orła”, Wspólnota „Razem”, gazeta „Dziennik Kijowski” i innych.

Na wstępie prezes ZPU Antoni Stefanowicz zapoznał czcigodnego gościa z ostatnimi najważniejszymi wydarzeniami w życiu organizacji, a następnie, po wspólnej modlitwie, omówiono przede wszystkim inicjatywy i wydarzenia kulturalne, planowane w związku z Jubileuszem 100-lecia urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Pokreślono potrzebę ścisłej współpracy i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami i Duszpasterstwem Polaków, czemu, między innymi, jak zaznaczył o. Jacek, sprawnie służyć powinna, grupa utworzona na komunikatorze Viber nosząca nazwę "Duszpasterstwo Polaków". Ten pomost komunikacyjny pozwoli zsynchronizować zamierzone przedsięwzięcia merytorycznie i czasowo.

Miłą niespodzianką dla wszystkich stało się dostarczenie do biura setek polskich książek zebranych w ramach akcji charytatywnej w Warszawie. Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej, wręcz rodzinnej atmosferze.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України