Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie

W dniu 29 lutego br. w siedzibie ZPU w Kijowie (ul. I. Franki 40 B) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie pod przewodnictwem prezesa p. Antoniego Stefanowicza. Zgodnie z porządkiem dnia omówiono szereg ważnych zagadnień — plany działalności , kalendarz wydarzeń Związku Polaków Ukrainy, karty rejestracyjne organizacji należących do ZPU.

Jednym z najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w 2020 r. jest organizacja i przeprowadzenie Kongresu ZPU. Na posiedzeniu została powołana komisja statutowa pod przewodnictwem p. Aleksandra Stefanowicza. Także na naradzie przedstawicieli polskich organizacji Ukrainy ze składu Zarządu Głównego wyprowadzono p. Włodzimierza Szczepaniaka.

Dyskutowano i podjęto decyzję o potrzebie założenia „Domu Polskiego” w Kijowie o powierzchni do 300 m2. Do priorytetów działalności " Domu Polskiego" należałyby: integracja środowiska polskiego, edukacja kulturalno-oświatowa polegająca na promowaniu Polski i polskości, oraz języka ojczystego wśród mieszkańców Ukrainy.

Inf. ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України