Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Rozważania i smakołyki
JAK FILOZOFOWIE PĄCZKI JEDLI


Polemikę otworzył Ołeksij Wychor

W bibliotece im. Adama Mickiewicza w Kijowie było ludnie. Przedstawiciele polskiej społeczności stolicy Ukrainy zebrali się, aby porozmawiać o pamięci i dziedzictwie kulturowym Romana Witolda Ingardena, wybitnego polskiego filozofa światowej sławy, nazwanego jednym z patronów roku 2020. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez organizację społeczną „Spółka Białego Orła”, Polonijną Wspólnotę „Razem” i Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kijowie.

Prezenterzy znaleźli maksymalnie dostępną informację o tej wspaniałej osobistości. Na przykład z wystąpienia otwierającego polemikę Ołeksija Wychora publiczność dowiedziała się o tym, jaki ślad w życiu Romana Ingardena pozostawili taki wielcy ludzie, jak gwiazda polskiej filozofii i katolicka święta Edith Stein, a także Papież św. Jan Paweł II.


Pracę Romana Ingardena - „O dziele literackim” zreferowała Tetiana Czuża

Lilia Bakalińska podkreśliła aspekty jego życia prywatnego i hobby, niezwiązane bezpośrednio z nauką, ale bardzo ważne dla zrozumienia wieloaspektowej osobowości naukowca. Julia Morguńska opowiedziała o karierze Pana Ingardena, jego roli w organizowaniu tajnego nauczania w okresie okupacji w czasie II wojny światowej, a także represjach, którym reżim komunistyczny poddał znanego na całym świecie fenomenologa. Dobrze, że wszystko zakończyło się całkowitą rehabilitacją i wręczeniem wysokiej nagrody - Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. I wreszcie Tetiana Czuża przeprowadziła genialny mini-wykład na temat filozofii, badając najbardziej znaną pracę Romana Ingardena - „O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury”.

Wszystkim częściom prezentacji towarzyszył pokaz filmu dokumentalnego, przeźroczy i ilustracji naukowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.


Na rozemocjonowanych myślicieli czekały pyszne pączki

Członkowie Wspólnoty „Razem” i zespołu kreatywnego „Czerwone Maki” - również nie przyszli z pustymi rękami. Po przerwie, w drugiej części spotkania oni podjęli inicjatywę, dzięki czemu obecni dowiedzieli się co niemiara o tradycjach takiego święta jak „Tłusty Czwartek”, wysłuchali doskonałego wykonania polskich pieśni ludowych i kosztowali pyszne pączki przygotowane według tradycyjnych polskich recept.

Czas spotkania upłynął tak niezauważalnie, że wszyscy niechętnie opuszczali gościnną bibliotekę im. Adama Mickiewicza. Zatem nowe wydarzenia zjednoczeniowe zapewne nie będą musiały długo czekać.

Julia MORGUŃSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України