Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Prezentacja
ŁĄCZY NAS DUCH WOLNOŚCI

27 lutego w Informacyjno-Ekspozycyjnym Centrum Muzeum Majdanu w Kijowie odbyła się prezentacja książki pt. „Polska solidarność z Majdanem” (kierownik projektu Leonid Finberg).

Książka pokazuje stosunek Polski i Polaków do ukraińskiej Rewolucji Godności z lat 2013-2014. Żaden kraj nie wykazał ukraińskiej Rewolucji Godności takiego wsparcia jak Polska, przy czym, ze strony wszystkich struktur, takich jak: władze państwowe, społeczności terytorialne, mieszkańcy województw i miast, organizacje pozarządowe, osoby prywatne i firmy.


Książka składa się z czterech części. Zamiast wstępu, poprzedza je dziewiętnaście reportaży Mirosława Czecha, przypominających czytelnikom o przebiegu wydarzeń rewolucji, powracających do atmosfery tamtych czasów, pomagających przedstawić sobie, jak postrzegali je czytelnicy polscy.


Prezentację otworzył kierownik projektu dyrektor kijowskiego wydawnictwa „Duch i Litera”
Leonid Finberg


Pierwsza część to teksty autorstwa dyplomatów i polityków. Mówią o pracy dyplomatów przed i podczas Majdanu, próbach mediacji między władzami a opozycją, próbach wyjaśnienia zachodnim kolegom kwestii, bardziej dla nich zrozumiałych, oraz o ich zaangażowaniu w organizację bezprecedensowej skali akcji pomocy zainicjowanej przez polski rząd.


Druga część zawiera relacje Polaków obecnych wówczas na Ukrainie, głównie w Kijowie: dziennikarzy, działaczy społecznych, biznesmenów, wolontariuszy, księży, ratowników, ludzi mieszkających w Kijowie na stałe lub czasowo, którzy celowo przybyli tu jako dziennikarze dla przekazu relacji z wydarzeń, lub jako woluntariusze, jak też osób, które znalazły się tu przypadkowo, przebywając w sprawach niezwiązanych z Majdanem – ale, którzy stali się aktywnymi świadkami i uczestnikami wydarzeń.

Teksty trzeciej części opisują, jak polskie społeczeństwo postrzegało Rewolucję Godności od wewnątrz, jak reagowało na epizody inspirujące i tragiczne. Opowiadają o różnych akcjach wsparcia Majdanu w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Krakowie, o spotkaniach, pikietach przed ambasadami Ukrainy i Rosji, rezolucjach i apelach, koncertach i wystawach, okrągłych stołach i akcjach artystycznych. Organizowały i uczestniczyły w nich zarówno ukraińskie organizacje mniejszościowe, jak i polskie organizacje pozarządowe, etniczni Ukraińcy mieszkający w Polsce i Polacy. Mówią o tym, jak na tych wiecach rozpoczęto zbierać rzeczy, leki i wszelkie inne środki, aby pomóc walczącym na Majdanie, jak nieoczekiwanie dużą i szczerą była chęć ludzi do okazania pomocy. Mówi się tu też o przeciwdziałaniu kłamstwom i fałszywej propagandzie rozpowszechnianej przez rosyjskie i prorosyjskie media pod płaszczykiem „prawdziwej” informacji.

Czwarta część poświęcona jest bezpośrednio organizacji leczenia i rehabilitacji bohaterów Majdanu w Polsce, a później rannych w walkach toczonych na wschodzie Ukrainy, a także pomocy rodzinom rannych i zmarłych. Wolontariusze, działacze społeczni, menedżerowie, lekarze z Warszawy, Lublina, Krakowa, Gdańska, Szczecina, Poznania - wszyscy podkreślają ogrom pracy, w której przyszło się im uczestniczyć, gdyż setkom osób trzeba było okazać pomoc we właściwym czasie.


Polacy i Ukraińcy - redaktorzy wydania, w tym autorzy książki: Mirosław Czech, Paweł Bobołowicz, Marcin Święcicki, Dariusz Górczyński, znani intelektualiści i uczestnicy Rewolucji Godności Ołeksandr Suszko, Kostiantyn Sigow, Swiatosław Pawluk i inni wystąpili na prezentacji książki.

Redaktor naczelna książki „Polska solidarność z Majdanem” Irina Berland artykułowała: „Nie chodzi tu tylko o współczucie i pomoc Ukraińcom walczącym o wolność. Politycy i dyplomaci, ale nie tylko, zdają sobie sprawę, że europejska Ukraina jest gwarancją bezpieczeństwa własnego kraju. Wolna Ukraina to gwarancja wolnej Polski. Rosja, która odziedziczyła imperialne ambicje od ZSRR i rwie się ku władzy nad światem, zagraża nie tylko Ukrainie, ale także globalnemu bezpieczeństwu europejskiemu, a nasi polscy autorzy rozumieją to lepiej niż zdecydowana większość Europejczyków”.

Wybitna ukrainistka, tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce dr hab. nauk humanistycznych Ola Hnatiuk mówiąc o naszych narodach konstatowała: „Jednoczy nas duch wolności”.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali w prezencie omawianą książkę.


Anatol ZBOROWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України