Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Tylko spokój i zdrowy rozsądek nas uratuje
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ


W stolicy Ukrainy równie aktywnie w obecnych niecodziennych warunkach funkcjonuje Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie przy ZPU pod kierownictwem dyrektor Lesi Jermak

W ostatnich tygodniach wszyscy zostaliśmy postawieni w nowej dla nas sytuacji - sytuacji izolacji, odosobnienia, pozbawienia codziennych, wypracowanych latami nawyków. Nasze przebywanie w stresie, pod presją, w ciągłym lęku o siebie i bliskich nie stwarza oczywiście korzystnych warunków do pracy. Do tego dochodzi apatia, wyczerpanie, awitaminoza, rozterka, poczucie bezsilności, godziny spędzane przy komputerze i jednocześnie mniejsza ilość snu.

Tylko zachowując spokój i zdrowy rozsądek będziemy w stanie stopniowo odnajdywać się w tej bezpardonowej dla nas nowej sytuacji.

I tu komputer - smok wolnego czasu, który wcześniej był swego rodzaju naszym własnym więzieniem, teraz paradoksalnie, ale pozwala nas bardzo do siebie zbliżyć i stać się niemal jedynym możliwym sposobem komunikacji. Komputer staje się też narzędziem wsparcia dla nauczycieli, którzy w trakcie pandemii prowadzą lekcje przez internet.

Pedagogów w tym trudnym czasie pracujących na Ukrainie w sferze języka polskiego informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, portal gov.pl, Centrum Nauki Kopernik i wiele innych instytucji udostępnia materiały edukacyjne, które mogą zostać wykorzystane przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Programy nauczania i scenariusze zajęć, gry edukacyjne, filmy instruktażowe można pobrać pod adresem: https://epodreczniki.pl/

Równie przydatne materiały można pozyskać na Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/ukraina/wsparcie-dla-nauczycieli-przy-pracy-zdalnej?fbclid=IwAR0KIhiXbNi2ixvDb__8Hb7elVzN4817UCOpS8NPI--iNl1Nh_i_WxZ5cEEw

Dzięki proponowanym tam nowym technologiom wiele instytucji edukacyjnych przystąpiło już do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Poniżej, życząc wszystkim Państwu dużo zdrowia, a wraz ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, spokoju i pogody ducha, zamieszczamy relacje z ośrodków nauczania popularyzujących w okresie kwarantanny język i kulturę polską na Ukrainie.

WIRUS NAS NIE ZATRZYMA

 

Zamknięte szkoły, biblioteki, kina, teatry.  A co z lekcjami języka polskiego prowadzonymi w szkołach, na kursach, w stowarzyszeniach polonijnych? Część z nich odbywa się online poprzez różne platformy.

W Narodowościowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków na Ukrainie „ZGODA” zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu programu Skype. Z konieczności przybrały inną formę niż do tej pory. Może nawet dogodniejszą dla uczących się, chociaż bezpośredniego kontaktu z nauczycielem nic nie zastąpi. Teraz, w czasie kwarantanny, każdy ma możność indywidualnego uczestnictwa w zajęciach. Nie jest łatwo, bo nie wszyscy mają dostęp do internetu i posiadają komputery.

Ale jeśli są chęci (a są), to i rozwiązania się znajdują. Wykorzystywane są tablety, smartfony, telefony – wszystkie urządzenia, na których można zainstalować Skype. Czasami brakuje połączenia, bywa, że obraz albo głos jest zniekształcony, ale zdecydowanie częściej lekcje przebiegają bez problemów i zakłóceń. Uczący się mają każdego dnia kontakt z nauczycielem, czytają, piszą, uzupełniają ćwiczenia, rozwiązują krzyżówki, a czasem zwyczajnie opowiadają o swoim życiu, dniach spędzanych w domu.

Uczniowie wraz ze swoją nauczycielką planują wprowadzić nową formę kontaktów, poprzez platformę ZOOM. Będzie wtedy można spotykać się w większej grupie, chociaż w krótszym czasie. Wirus ich nie zatrzyma, pracują, czytają po polsku, rozmawiają i czekają na koniec kwarantanny, bo niestety jeszcze nie wymyślili, jak prowadzić próby online kolejnego przedstawienia, które przygotowują w stworzonym przez siebie Teatrze Zgoda.

Ewa GOCŁOWSKA
Nauczyciel skierowany przez ORPEG do pracy na Ukrainie

JĘZYK POLSKI NA KWARANTANNIE W KIJOWIE

 
Lekcja języka polskiego w klasie 7b/Szkoła nr 23 w Kijowie/31.03.2020

W walce z koronawirusem nie poddajemy się na froncie edukacji. Kwarantanny profilaktyczne, relatywnie często wprowadzane w ukraińskim systemie oświaty, przyczyniły się do sprawnej reakcji na obecną sytuację. Wypracowane metody stanowią bazę do prowadzenia zdalnej edukacji, gdy realna staje się perspektywa pozostania w trybie pracy on-line do końca roku szkolnego. 30 marca 2020 roku, po tygodniowych feriach wiosennych dla uczniów, kontynuujemy interaktywne lekcje języka polskiego.

Szkoła Profilowana I-III stopnia nr 23 z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego Rejonu desniańskiego miasta Kijowa od 2013 roku korzysta z nauczania za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle. Aktualnie w tym systemie, w połączeniu z lekcjami prowadzonymi na żywo za pomocą Zoom Video Communications, realizowane są obowiązkowe przedmioty dydaktyczne.

Uczniowie wybierają język obcy spośród oferty czterech języków - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. Obecnie język polski nauczany jest w 10 oddziałach klasowych na poziomach od 5 do 11 klasy oraz w ramach zajęć dodatkowych, dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę. Zajęcia stale cieszą się dużą popularnością i aktualnie uczestniczy w nich ponad 200 osób.

W roku 2014 przy szkole powstało Kreatywne Stowarzyszenie ‘’PRODIS’’, dzięki staraniom którego do kadry pedagogicznej dołączyła nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, mgr filologii polskiej Anna Maria Oskierko.

Zajęcia języka polskiego prowadzone są przez mgr Linę Liapinę w ramach ukraińskiego programu nauczania oraz w trybie konwersacyjnym, przy wsparciu nauczycielki z Polski. Tak wypracowany model nauczania obecnie realizowany jest przez platformę edukacyjną Moodle, gdzie uczone i sprawdzane są umiejętności nabywane przez uczniów w zakresie czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania. Czytanie oraz umiejętności konwersacyjne trenujemy również podczas konferencji wideo.

Przybliżając uczniom historię i kulturę Polski korzystamy między innymi ze współpracy         z Instytutem Polskim w Kijowie, Fundacją Wolność i Demokracja, Ośrodkiem Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytutem Pamięci Narodowej, wykorzystując udostępniane przez nie materiały        i programy edukacyjne.

W ramach współpracy z Ambasadą i Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie aktywizujemy uczniów do udziału w polskich świętach narodowych, konkursach i wydarzeniach artystycznych promowanych przez polską placówkę dyplomatyczną. Dzięki wsparciu konsula ds. Polonijnych Jacka Gocłowskiego uczniowie mają dostęp do udziału w bieżących projektach edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych. Trwają zajęcia przygotowujące do egzaminów NAWA na program stypendialny dla Polonii, kontynuujemy prace nad projektami konkursowymi, takimi jak np. konkurs historyczny Patria Nostra (https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-wielkopolska-2018#competition_works praca nr 39 w edycji konkursu 2018/2019).

Poza propozycją języków obcych szkoła prowadzi również eksperymentalne klasy teatralne, realizujące program sztuki audiowizualnej. Jest to jedyna placówka edukacyjna na Ukrainie posiadająca status Młodzieżowego Teatru Narodowego oraz aktywnie współpracująca z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego. W 2019 roku, dzięki staraniom dyrektora szkoły Aleksandra Ignatowa, otwarta została unowocześniona część placówki, wyposażona w aktualne technologiczne rozwiązania. Nauczyciele zostali objęci szkoleniami z zakresu edukacji multimedialnej.

Technologia umożliwia merytoryczną pracę, ale nie w pełni zastępują twórczy proces, jaki ma miejsce na przykład w ramach zajęć o charakterze teatralnym. Odkładamy niestety planowane na maj premiery z udziałem młodych artystów w rolach Smoka Wawelskiego, Świtezianki i innych, z nadzieją na szybki powrót do naszej często niezwykłej zwyczajności.

Anna Maria OSKIERKO
Nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG

O PRACY W POLSKIM CENTRUM KULTUROWYM IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W CZERKASACH

W tym bardzo dla wszystkich trudnym czasie, kiedy kontakty międzyludzkie ograniczone są do koniecznego minimum, nasza szkoła przy Polskim Centrum Kulturowym im. Karola Szymanowskiego w Czerkasach stara się, w miarę możliwości, kontynuować naukę języka polskiego.

Odbywa się to drogą elektroniczną na SKYPE. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale wobec zaistniałej sytuacji każdy kontakt z uczniami jest niezwykle ważny. W czasie prowadzonej przeze mnie lekcji na SKYPE z grupą młodzieży czy dorosłymi, mamy okazję nie tylko realizować program dydaktyczny, prowadzić dialog, ale widzimy się, uśmiechamy się do siebie, wspieramy się, tworzymy szczególną grupę, jesteśmy razem. Poza ustalonym przez nas grafikiem zajęć, jesteśmy również w kontakcie telefonicznym, który pozwala na szybkie rozwiązanie problemu dotyczącego np. różnych wątpliwości językowych.

Grupie dzieci młodszych przesyłam e-mailem materiały dydaktyczne, aby, chociaż w takiej formie, obcowały z językiem polskim. Są to animowane polskie baśnie, legendy, piosenki, wierszyki, filmiki, a także kolorowanki o treściach historycznych, patriotycznych oraz nawiązujących do polskich tradycji i obyczajów. Jestem przekonana, że taką metodą pracy, choć częściowo, wypełniam lukę bezpośredniej pracy z dziećmi.

Natalia PRUCHNIAK
Nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG na Ukrainę (Czerkasy)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України