Dziś: czwartek,
21 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
OD KIEDY POLACY ROZLICZAJĄ SIĘ „ZŁOTYMI”?

1 kwietnia 1924 roku została wprowadzona w życie reforma walutowa; odpowiadał za nią ówczesny premier i minister skarbu, Władysław Grabski. To wtedy oficjalnym środkiem płatniczym w Polsce stał się złoty polski (od 1918 roku była nim marka polska, waluta obowiązująca także na terenie Królestwa Polskiego w czasie zaborów). Co ciekawe, decyzja o nazwaniu polskiej waluty złotym nie była wcale oczywista – rozważano także nazwy "lech" i "pol".

W 1950 roku przeprowadzono w Polsce reformę monetarną – potrzebne były nowe wzory pieniędzy. Z uwagi na ówczesną doktrynę socrealizmu nowe banknoty zaprojektowano właśnie w tej stylistyce. W kraju, który programowo miał cenić robotniczy trud, z banknotów zniknęły znane postacie, a pojawili się "ludzie pracy" - rolnik, górnik, hutnik, rybak. Banknot o nominale 20 zł zdobił wizerunek kobiety, handlarki albo przekupki (możemy to zgadnąć, patrząc na rewers banknotu, na którym widać krakowskie Sukiennice).

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України