Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Aktualności
Tworzymy wspólnie
Muzeum Historii Wspólnot Etnicznych Ukrainy

Ukraina jest i była w ciągu całej swojej historii krajem zróżnicowanym etnicznie i narodowościowo.

Jednak liczne mniejszości narodowe pochodzące z krajów sąsiedzkich i nawet dalekich ziem zaoceańskich, które osiedliły się na terenie tego hojnego kraju, dopiero w czasach niepodległej Ukrainy, w warunkach wolności i demokracji, kiedy rozbudzono poczucia tożsamości narodowej, wyraziły pragnienie zaspokajanie swoich potrzeb językowych, kulturalnych, oświatowych i religijnych.

Do licznych i świadomych wspólnot, zamieszkałych w kraju, niewątpliwie warto odnieść naszych rodaków - Polaków, którzy zawdzięczają zwycięstwo z nieuniknioną w tych okolicznościach asymilacją sile duchu patriotycznego.

Działalność w wyżej wymienionym kierunku na rzecz umocnienia braterstwa między narodami od lat prowadzi czyżby nie najbardziej skuteczna w swojej branży organizacja – Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy (dalej – RWNU) na czele z Panem Aszotem Awanesjanem.

Całkowicie nowym projektem społecznym wdrażanym przez RWNU jest tworzenie Muzeum Historii Wspólnot Etnicznych Ukrainy i jego jednostek organizacyjnych w Kijowie przy ul. Wasyla Tiutiunnyka 5. Koncepcja Muzeum przewiduje reprezentację każdej wspólnoty narodowej będącej członkiem organizacji. Nie może zabraknąć w przyszłym Muzeum działu opowiadającego gościom o historii i kulturze polskiej, odwzorowaniem której mogą być wszystkie możliwe atrybuty przedstawiające symbolikę Ojczyzny historycznej. Przede wszystkim mogą to być przedmioty odzwierciedlające historię państwa lub ruchu wyzwolenia narodowego, w tym flagi, godła, stroje ludowe, relikty historyczne, czyli rękopisy i starożytne manuskrypty, znaczki itp. Eksponatami w zakresie kultury i religii mogą być ludowe instrumenty muzyczne, przedmioty biżuterii, obrazy, książki, zdjęcia, banknoty i monety, relikwie religijne.

Zachęcamy organizacje polskie i polonijne, wszystkich, komu jest nieobojętne polskie dziedzictwo narodowe, do udziału we wzbogaceniu zbiorów ekspozycji polskiej w Muzeum. Taki model reprezentowania na pewno będzie właściwym sposobem zachowania autentycznej polskości poza Krajem.

Ze szczegółowymi informacjami możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy www.radaspilnot.org.ua

Listę eksponatów uprzejmie prosimy przesyłać drogą e-mailową pod adres: radaspilnot@ukr.net .

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України