Dziś: czwartek,
26 listopada 2020 roku.
Przegląd do nr 628 – listopad 2020 r.
Gospodarka
Biznes
Czego mogą spodziewać się polscy inwestorzy?

Dla przedstawicieli polskiego biznesu, działających i zainteresowanych inwestowaniem na rynku ukraińskim 2 lipca 2020 roku odbyło się webinarium poświęcone zmianom w przepisach podatkowych Ukrainy na temat: "Istotne zmiany podatkowe w 2020 r. na Ukrainie: czego mogą spodziewać się polscy inwestorzy", zorganizowany przez Grupę Prawniczą EUCON i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Partner wydarzenia: Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Podczas webinarium rozpatrzono m.in. następujące tematy:

- Zmiana kierownictwa Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy i nowe podejścia w pracy tego organu: oczekiwania i wyzwania dla biznesu.

- Implementacja przez Ukrainę postanowień planu BEPS, ratyfikacja umowy z USA w sprawie stosowania tzw. ustawy FATCA oraz nowelizacja ustawy o "monitoringu finansowym": konsekwencje dla polskiego biznesu na Ukrainie

- Nowelizacja przepisów podatkowych: kontrole podatkowe, nakładanie kar, zastawy skarbowe, odwoływanie się od decyzji organów podatkowych. Wszystko, co muszą wiedzieć księgowi i działy finansowe o ostatnich istotnych zmianach w prawie podatkowym Ukrainy.

- PIT i CIT nierezydenta od dochodów ze źródłem pochodzenia na Ukrainie: nowe podejścia, cel biznesowy

- VAT jako źródło stałych problemów: terminy rejestracji faktur i kary za nieterminową rejestrację, blokowanie faktur VAT, VAT (ulgi i korygowanie podstawy opodatkowania przy transakcjach eksportowych).

- Kształtowanie cen transferowych na Ukrainie.

- Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedstawicielstw firm zagranicznych i przymusowa rejestracja nierezydentów prowadzących działalność na Ukrainie.

- Regulacje wewnętrzne i szkolenia personelu: jak reagować podczas kontroli organów podatkowych i czynności organów ścigania. Ochrona biznesu, jej właścicieli i zarządu przed nadużyciami tych organów.

Prelegenci - eksperci Grupy Prawniczej EUCON:

- Yaroslav Romanchuk - adwokat, partner zarządzający, kierownik praktyki prawa podatkowego i celnego;

- Larysa Vrublevska - audytor, partner, kierownik praktyki kształtowania cen transferowych oraz praktyki ewidencji podatkowej i rachunkowości;

- Andrii Romanchuk - partner, adwokat, Kierownik biura EUCON Grupa Prawnicza w m. Warszawie;

- Yevgen Petrenko - adwokat, partner, kierownik praktyki ochrony biznesu, prawa karnego i karnego gospodarczego;

- Volodymyr Bevza - adwokat, doradca do spraw prawa podatkowego i kształtowania cen transferowych;

- Zhanna Biloblovska - audytor, doradca do spraw rachunkowości, ewidencji podatkowej i planowania podatkowego;

- Alina Nerozia - adwokat, prawnik praktyki prawa podatkowego;

- Inha Livandovska - prawnik praktyki prawa podatkowego, m. Warszawa.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України