Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja
Przykłady paronimów w języku polskim
  • apostrof (znak graficzny w kształcie przecinka nad linią) i apostrofa (figura retoryczna polegająca na bezpośrednim i uroczystym zwróceniu się do kogoś lub czegoś)
  • efektowny (zwracający na siebie uwagę), efektywny (skuteczny), efekciarski (powierzchowny, pozerski, szpanerski)
  • bynajmniej (wcale, zupełnie) i przynajmniej (choćby, chociaż, bodaj, co najmniej)
  • hospitalizacja (umieszczenie pacjenta w szpitalu; okres, w czasie którego pacjent przebywa w szpitalu) i hospitacja (uczestniczenie władz szkolnych, nauczycieli i kandydatów na nauczycieli w zajęciach szkolnych w celu poznania i ulepszania środków nauczania)
  • batut (trampolina) i batuta (pałeczka dyrygenta)

 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України