Dziś: poniedziałek,
18 stycznia 2021 roku.
Przegląd do nr 632 – styczeń 2021 r.
Wieści z Polski
Warszawa wczoraj

Początki osadnictwa w Kotlinie Warszawskiej datuje się na wiek X. Z 1262 r. pochodzi pierwsza wzmianka w kronikach ruskich o spaleniu w czasie najazdu litewsko-ruskiego istniejącego w miejscu obecnego Ogrodu Botanicznego, drewnianego grodu książąt mazowieckich w Jazdowie. Po raz drugi Jazdów został zdobyty i złupiony w 1281 roku i prawdopodobnie nie został już odbudowany.

W końcu XIII w. kilka kilometrów na północ od Jazdowa w miejscu, gdzie dziś wznosi się Zamek Królewski, na wysokiej skarpie wiślanej założono nowy gród książęcy - dzisiejszą Warszawę.

Najwcześniejsza pisana wzmianka o Warszawie znajduje się w dokumencie z 1313 r. W 1339 odbył się w Warszawie, leżącej na terenie neutralnego księstwa mazowieckiego, sąd papieski między królem Kazimierzem Wielkim a Krzyżakami o bezprawne zajęcie Pomorza Gdańskiego należącego do Polski.

Za rządów zasłużonego dla miasta księcia Janusza I Starszego (1374-1429) Warszawa pełniła już na Mazowszu funkcje stołeczne, stając się w 1406 r., po przeniesieniu kolegiaty z Czerska, centrum władzy świeckiej i duchowej, co zostało potwierdzone w 1413 roku, kiedy to oficjalnie przeniesiono stolicę Mazowsza z Czerska do Warszawy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України