Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Z DZIEJÓW NAZW MIAST

Z miast obwodowych zachodniej Ukrainy tylko Lwów i Łuck nie zmieniały w toku dziejów nazw: ich nazwy w różnych językach są ścisłymi odpowiednikami fonetycznymi (choć tradycyjna niemiecka nazwa Lwowa, Lemberg, jest mocno zniekształconym tłumaczeniem łacińskiego Leopolis, co na polski przekłada się jako Lwigród).

Stanisławów, po niemiecku Stanislau, został przemianowany przez władze sowieckie na Iwano-Frankiwsk (po rosyjsku i polsku Iwano-Frankowsk) na cześć wybitnego ukraińskiego poety i działacza społecznego, Iwana Franki; w potocznym użytku nazwa ta jest zazwyczaj skracana do postaci Frankiwsk; rzadziej można spotkać formę Stanisław, urobioną od urzędowej nazwy niemieckiej.

Także nazwa Tarnopola została zmieniona: wprowadzona forma Ternopil (zamiast prawidłowej ukrainizacji Tarnopil) miała uzasadnić wywód nazwy od pola cierni (ternowe pole), wbrew historycznemu znaczeniu miasto (polis) Tarnowskich. Wreszcie nazwie Równe (Riwne) nadano w 1939 roku formę Rowno, narzucając w dodatku jej nieodmienność, zgodną z zasadami języka rosyjskiego, ale nie ukraińskiego; prawidłową formę ukraińską przywrócono w roku 1991.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України