Dziś: poniedziałek,
19 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Spotkania on-line
SPOTKANIE ZE ŚWIATEM ANTYKU W SZTUCE

Ponadczasowe i uniwersalne mity greckie, były zawsze prawdziwym wyzwaniem dla wyobraźni artystów, odwiecznym bogatym źródłem inspiracji twórczej. Ich charakter opierający się zwykle na symbolice, metaforyce i alegoryzacji, zawiera uniwersalne wartości i do dziś  zachowuje swoją aktualność.

Antyk, opowieści o bogach i boginiach, będące także wzorem postaw i zachowań człowieka, tradycyjnie towarzyszą w sposób harmonijny wszystkim okresom sztuki, chociaż intensywność zainteresowań antykiem zmieniała się na przestrzeni wieków i była największa w odrodzeniu i oświeceniu, najmniejsza, zaś w średniowieczu i baroku.

Analizie tych zainteresowań w sztuce polskiej poświęcone było pierwsze spotkanie on-line z cyklu Korespondencja Sztuk „Starożytność i mitologia w sztuce polskiej. Nawiązania i stylizacje – od oświecenia do XX wieku” będące wspólnym projektem Ambasady RP w Kijowie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Autorką niezwykle ciekawego wykładu, w którym tematyka mitologiczna uwzględniona została nie tylko w malarstwie polskim, ale także w rzeźbie i grafice, była p. Edyta Rubka - Kostyra – archeolog, edukatorka, adiunkt w Muzeum Narodowym w Warszawie, z którym jest związana od 2000 roku. Dzięki jej trafnie skomponowanym przykładom można było niezauważalnie pokonać dystans stuleci i wykorzystując jeden z walorów spotkań on-line podziwiać arcydzieła sztuki antycznej i naszej doby, próbujące dać odpowiedzi na pytania stawiane przez człowieka, siedząc wygodnie w domowym zaciszu.

Wykład prowadzony był w języku polskim, ale dzięki wysoce fachowemu tłumaczeniu p. Tatiany Dowżok dostępny był słuchaczom ukraińskim.

Było to - jak zaznaczyła organizator spotkania, kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata - pierwsze z sześciu planowanych spotkań dla miłośników sztuki. Następne zaplanowano już na 6 października br.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України