Dziś: wtorek,
24 listopada 2020 roku.
Przegląd do nr 628 – listopad 2020 r.
Witryna
HISTORIA, GOSPODARKA I BEZPIECZEŃSTWO


Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski zainaugurowali polsko-ukraińskie forum gospodarcze w Odessie

Drugi dzień wizyty na Ukrainę prezydent RP Duda rozpoczął od ceremonii złożenia symbolicznego koszyka z kłosami pszenicy pod Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 i zapalenia znicza pod Krzyżem Bohaterów Niebiańskiej Sotni. W dalszej części dnia w Pałacu Marijskim  po rozmowie w cztery oczy Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim pod przewodnictwem Prezydentów toczyły rozmowy strony polskiej i ukraińskiej na których poruszono kwestie strategii dwustronnej współpracy, wspólnej polityki w obszarze m.in. historii, gospodarki i bezpieczeństwa regionu. Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację, której tekst przytaczamy w całości. Następnie Andrzej Duda spotkał się z Premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem.

13 października Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski przybyli do Odessy, gdzie zainaugurowali polsko-ukraińskie forum gospodarcze pod dewizą: „Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki”. Obaj prezydenci wygłosili przemówienia skierowane do uczestników forum.

Andrzej Duda podkreślał, że Polska do współpracy z Ukrainą podchodzi bardzo poważnie, uważając ją za wielkie zadanie na przyszłość, która ma przynieść "ogromne korzyści" zarówno Polsce jak Ukrainie. Uwypuklał w tym kontekście znaczenie infrastruktury - dróg, mostów, przejść granicznych, linii kolejowych czy portów, bez której nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej.

 „Jednym z takich perspektywicznych intermodalnych korytarzy – nadmienił - jest połączenie z Odessy i innych portów Ukrainy, poprzez terminale na granicy polsko–ukraińskiej w Medyce, do portu morskiego Gdańsk  i dalej w kierunku Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz innych państw Europy Zachodniej. Projekt ten ma duży potencjał rozwojowy. W Porcie Gdańsk funkcjonują wyspecjalizowane terminale. Gdańsk jest naszym polskim oknem na świat”.

„Z pewnością – zapewniał - do rozwoju wzajemnego handlu przyczyni się modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych łańcuchów logistycznych. W kontekście połączeń pomiędzy Polską i Ukrainą istotną rolę mogą odegrać terminale na przejściu granicznym w Medyce należące do Grupy PKP. Ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany a warto zaznaczyć, że mogą one obsługiwać składy o różnej szerokości rozstawu kół”.[…] „Cieszę się – powiedział - z podpisywanego dziś „Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Portów Ukrainy”, które daje początek procesowi stworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego”.

Nawiązując do tematu szerszego dialogu Ukrainy z Trójmorzem Andrzej Duda oświadczył: „Obiecałem panu Prezydentowi, że na zbliżającym się szczycie państw Trójmorza w Estonii przedstawię sprawę współpracy państw Trójmorza z Ukrainą, omówię zarówno perspektywy tej współpracy, jak i jej możliwą formułę tak, aby ta współpraca jak najszybciej był możliwa. Wierzę w to, że uda się to zrealizować jako jeszcze większe zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską, a przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej naszej części europejskiego kontynentu. 

Prezydent Polski zwrócił uwagę, że w 2019 roku obroty handlowe między Polską i Ukrainą osiągnęły wartość blisko 7,7 miliarda euro. Wyraził przekonanie, że potencjał współpracy polsko-ukraińskiej jest znacznie większy, niż to było do tej pory wykorzystane.

W wystąpieniu na inauguracji forum prezydent Ukrainy oświadczył, że Polska jest drugim na świecie największym rynkiem dla eksportu ukraińskich towarów. W ubiegłym roku wymiana towarów i usług między krajami sięgnęła prawie 8 mld USD - dodał.


W ramach pobytu w Odessie Andrzej Duda spotkał się też z przedstawicielami polskiego biznesu w tym i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Apelował do przedstawicieli polskiego biznes do aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy i do udziału w procesie prywatyzacji. Jak poinformował, wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski wynosi obecnie ponad 800 mln USD. Wyraził przy tym przekonanie, że możliwości współpracy między państwami są o wiele większe. Pomyślny biznes polski na Ukrainie i ukraiński w Polsce to sygnał dla wszystkich, którzy się przyglądają i mają wątpliwości albo czekają na lepsze czasy – artykułował. Poinformował też, że obecnie w Polsce działa ponad 13 tys. firm, w których przynajmniej jeden z właścicieli jest obywatelem ukraińskim lub ukraińską osobą prawną.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że polepszenie klimatu inwestycyjnego i ochrona praw inwestorów to priorytety jego i jego ekipy. Akcentował, że jego zespół buduje dla wszystkich „równe zasady gry” i zapewnia niezależną pracę antykorupcyjnych organów. „Zmniejszamy rolę państwa w gospodarce” - dodał. Wyznał przykładowo, że własny interes można założyć na Ukrainie w mniej niż pół godziny, nie wychodząc z domu.


Agata Kornhauser-Duda odwiedziła prowadzony przez Ojców Dominikanów Dom św. Marcina de Porres w Fastowie, który daje schronienie dzieciom ze skrajnie ubogich rodzin.

Wezwał też do realizacji wspólnych infrastrukturalnych projektów. Podkreślił, że Polacy i Ukraińcy powinni mieć komfortowe warunki do podróżowania między krajami: „trzeba tworzyć coraz więcej połączeń kolejowych między miastami w obu państwach jak też rozwijać infrastrukturę na wspólnej granicy, zwiększać jej możliwości przepustowe i wspólnie przeciwdziałać przemytowi”.

Oznajmił też, że Ukraina ma razem z Polską wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne kontynentu europejskiego podkreślając, że współpraca w tym zakresie jest ważnym elementem wspólnego bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych.

Ważnym elementem wizyty było zawarcie w obecności obu prezydentów umowy poufności pomiędzy PGNiG a ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego, umożliwiającej zaangażowanie się polskiej spółki w proces prywatyzacji ukraińskiego sektora energetycznego

W ramach pobytu w Odessie Andrzej Duda spotkał się też z przedstawicielami polskiego biznesu w tym i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

W finale trzydniowej wizyty prezydenta Polski na Ukrainie w centrum Odessy, na ulicy Lecha Kaczyńskiego, Para Prezydencka oraz Prezydent Ukrainy złożyli wieńce przed pamiątkową tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України