Dziś: poniedziałek,
25 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Pod Pegazem
Święto poezji - Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza

18 października zjechali do Kijowa najlepsi recytatorzy z niemal całej – centralnej, wschodniej i południowej Ukrainy, aby wziąć udział w centralnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza KRESY 2020. To już XXIX edycja tej imprezy kulturalnej, organizowanej przez Federację Organizacji Polskich w Ukrainie, a współfinansowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ukrainie oraz Wspólnotę Polską w Warszawie.

Recytatorzy występowali w kilku kategoriach: dzieci do lat 7, dzieci do lat 12, dzieci do lat 15 oraz młodzież od lat 16 i dorośli.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Hotelu Express w Kijowie. Uczestników powitała Dyrektor „Domu Polskiego” Maria Siwko, niezwykle oddana sprawie konkursu i z całych sił zaangażowana w perfekcyjną organizację przedsięwzięcia. Uczestników swoją osobą zaszczyciła Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska, która skierowała do nich słowa uznania i zachęty. Pani Maria powitała również innych honorowych gości: Oksanę Basiuk – sekretarza Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie, Stanisława Panteluka – redaktora naczelnego Dziennika Kijowskiego, Andżelikę Płaksinę – z-cę red. naczelnego, Elżbietę Korowiecką – (wiceprezesa) członka zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

W jury zasiadły panie: Ewa Gocłowska – nauczycielka języka polskiego z ORPEG-u, Elżbieta Korowiecka i Anastazja Wachowska.

Konkurs rozpoczęto i popłynęły słowa poezji polskiej wypowiadane poprawną polszczyzną świadczącą o znajomości języka i zrozumieniu tekstów. Repertuar był zróżnicowany. Słuchano wierszy klasyków: A. Mickiewicza, J. Tuwima, A. Asnyka, W. Szymborskiej, a także mniej znanych polskich poetów: M. Terlikowskiej, J. Lieberta i innych. Poziom konkursu był wysoki i wyrównany.

W kategorii młodzieży i dorosłych jury miało prawdziwy kłopot. Wszyscy uczestnicy byli perfekcyjni, a należało wybrać trzech zwycięzców. Po długim namyśle przyznano dwa III miejsca: Oldze Ozolinie (Kijów) i Platonowi Gejwanowi (Odessa). Miejsce II zajęła Irena Maćkiw (Chmielnicki), a konkurs wygrała Anastazja Bołgarska Koziatyn), która zachwyciła dojrzałą i niezwykle nastrojową interpretacją wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. W kategorii dzieci do lat 12 wygrała Bogdana Hajdaj (Koziatyn), w grupie do lat 15 Cyryl Sabadasz (Koziatyn). Nagrody i dyplomy wręczył Radca Jacek Gocłowski. Pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom.

Konkurs poprzedziły tradycyjnie już organizowane z myślą o uczestnikach warsztaty, które w tym roku poprowadziła nauczycielka ORPEG-u Ewa Gocłowska. Tegoroczny konkurs był inny niż poprzednie. Przebiegał w reżimie sanitarnym, w maseczkach, które recytatorzy zdejmowali tylko na moment swojego występu. Nawet pamiątkowe zdjęcia były w maseczkach. Ale nic nie przeszkodziło młodszym i starszym w przekazaniu swoich emocji i umiejętności recytatorskich. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do dawnych zwyczajów. A przyszłoroczny konkurs będzie jubileuszowy, bo XXX.

Ewa GOCŁOWSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України