Dziś: poniedziałek,
25 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Konkurs recytatorski
Niech zabrzmią znów poetyckie słowa

To już po raz czwarty z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego z Białej Cerkwi odbył się 17 października 2020 roku w Domu Twórczości Artystycznej, w tym właśnie mieście, Obwodowy Konkurs Recytatorski. W tym roku konkurs poświęcony był twórczości poetyckiej Karola Wojtyły – papieża św. Jana Pawła II z okazji jubileuszu setnej rocznicy jego urodzin.

W konkursie udział wzięli członkowie stowarzyszeń polonijnych z Bojarki, Irpienia i Fastowa, uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 1, jak również uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego. W uroczysty nastrój wprowadziła recytatorów i zebranych gości zagrana na skrzypcach przez Saszę Podgoriłego ukochana pieśń Karola Wojtyły „Barka”.

 Niezmiernie miłym zaskoczeniem było multimedialne spotkanie z konsulem Jackiem Gocłowskim. Nagranym wcześniej słowem uświetnił on poetycki parnas. Wyraził wdzięczność Helenie Chomenko za zorganizowanie tak szczytnego przedsięwzięcia oraz skierował do Darleny Zawady, nauczycielki języka polskiego z Polski, podziękowanie za przygotowanie uczestników do konkursu. W wygłoszonym przez konsula przemówieniu nie zabrakło nutki osobistej refleksji zobrazowanej cytatem fragmentu jednego z utworów poetyckich papieża. Uroczystość wzbogaciła również przygotowana przez Darlenę Zawadę prezentacja multimedialna poświęcona życiu i działalności tego wybitnego Polaka, który wywarł wpływ nie tylko na kształt Polski, ale również na kształt całego świata.


Uroczyste wręczenie nagród przez organizatora konkursu Helenę Chomenko oraz dyplomów przez przewodniczącą jury Darlenę Zawadę

Przed uczestnikami konkursu stanęło trudne wyzwanie: zmierzyć się z poezją niełatwą, głęboko refleksyjną, powściągliwą. Wypowiedzianymi słowami recytatorzy starali się na tle pięknie udekorowanej sceny oddać występujące częstokroć w wierszach obrazy wizyjne, mistyczne, tajemnicze. Osobisty charakter poezji Karola Wojtyły pobudził też wśród niektórych recytatorów ich własne, głębokie emocje. Jury w składzie: Darleny Zawady, Tetiany Bondar i Ludmiły Diudi stanęło więc przed nie lada trudnym zadaniem: spośród uczestników trzech kategorii wiekowych wyłonić laureatów. Podczas oczekiwania na werdykt jury, odbyła się projekcja filmu dokumentalnego, stanowiącego dopełnienie i jednocześnie podsumowanie interesujących wiadomości o życiu wielkiego Polaka.

I wreszcie przyszła ta chwila: uroczyste wręczenie nagród przez organizatora konkursu Helenę Chomenko oraz dyplomów przez przewodniczącą jury Darlenę Zawadę.Uśmiechom, gratulacjom nie było końca. Nie mogło też zabraknąć pamiątkowych zdjęć. Towarzysząca przez całe życie Karolowi Wojtyle pieśń „Barka” niczym klamra spięła całość konkursu. Bowiem to od niej na strunach skrzypiec poetycka uroczystość się zaczęła i historią powstawania tej pieśni w piękny sposób przywołaną przez Tanianę Babiną się zakończyła.        

Zwycięzcami konkursu w kategorii wiekowej 9-13 lat zostali: Sasza Pogoriły (I miejsce), Dasza Kobylińska (II miejsce) i Anna Czuperka (III miejsce); w kategorii wiekowej 14-17 lat: Dana Nikołajenko (I miejsce), Rusłan Skowroński (II miejsce) i Złata Branicka (III miejsce). Wśród dorosłych uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Białej Cerkwi zwycięzcami zostali: Ludmiła Szwiec (I miejsce), Walentyna Dunajec (II miejsce) i Lubow Pleskacz (III miejsce); natomiast Irena Żydecka i Nadia Szczepańska otrzymały wyróżnienia.

Po tak wielkiej dawce różnych wzniosłych emocji przyszedł czas na poczęstunek. W restauracji położonej nieopodal Domu Twórczości Artystycznej wszyscy uczestnicy konkursu spotkali się na uroczystym obiedzie. Były to więc doskonałe chwile na wymianę myśli, dzielenie się wrażeniami, opiniami; cenne chwile na poznawanie się bliżej.

Spotkanie dopełniła wspólna wycieczka uliczkami Białej Cerkwi. Po porannej ulewie powietrze było świeże a niebo czyste i jasne. W mokrych butach i w świetnych humorach przeskakiwaliśmy uliczne kałuże, by wspólnie dotrzeć do najciekawszych miejsc historycznej części miasta, które to za 12 lat będzie świętować już swoje tysiąclecie.

Darlena ZAWADA
(Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPG)
Zdjęcia: Michał CAPRO

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України