Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Kultura
KORESPONDENCJA SZTUK… ON-LINE

27 października, kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata zaprosiła na kolejne - trzecie już spotkanie on-line z cyklu „Korespondencja Sztuk”. Tym razem jego temat brzmiał: „XX wiek w literaturze i sztuce polskiej. Nawiązania i konfrontacje”.

Przedsięwzięcia tego cyklu, będące wspólnym projektem Ambasady RP w Kijowie i Muzeum Narodowego w Warszawie poświęcone są najbardziej interesującym i bogatym w treści dziełom literatury polskiej z różnego okresu, ale też realizacjom nieliterackim, takim jak malarstwo, architektura czy muzyka.

Sztuka polska XX wieku to nawiązania do tradycji i awangardowe rewolucje. Powstawały kolejne ugrupowania i nurty (– izmy), a artyści pisali manifesty programowe. Wielu z nich było jednocześnie malarzami, poetami czy twórcami sztuk teatralnych jak np. Witkacy, Józef Czapski czy Tadeusz Kantor.

Podczas wykładu, który przeprowadziła p. Bożena Pysiewicz, wybrane dzieła plastyczne zestawione zostały z tekstami literackimi, co pomogło słuchaczom zrozumieć i poprawnie odczytać formalne eksperymenty i język sztuki współczesnej. Wykład, i tym razem perfekcyjnie, tłumaczyła na język ukraiński p. Tetiana Czuża.

Bożena Pysiewicz - historyk sztuki, edukatorka, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie, z którym związana jest od 1996 roku. Autorka i koordynatorka programów edukacyjnych do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Warszawie i jego oddziale Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zainicjowała rozwój wolontariatu w MNW.  Autorka nowatorskich projektów z zakresu edukacji kulturalnej opartych na działaniach partycypacyjnych wielokrotnie nagradzanych Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej, nagrodą Wierzba czy Sybillą. Trenerka i autorka modułów szkoleniowych Echocast oraz stypendystka MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury.  Autorka publikacji i artykułów z zakresu muzealnictwa i edukacji muzealnej. Prowadzi cykle szkoleniowe dla nauczycieli, muzealników jak również pracowników sektora kultury. Działania edukacyjne w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Plakatu buduje na wykorzystywaniu potencjału zbiorów oraz szerokiej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Kolejne spotkanie on-line z cyklu „Korespondencja Sztuk” planowane jest na 10 listopada.

Inf. własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України