Dziś: poniedziałek,
19 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
ŚWIATOPOGLĄDY, UŁOŻENIA, TRADYCJE

10 listopada kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata zaprosiła na kolejne, czwarte już z rzędu, spotkanie on-line z cyklu „Korespondencja sztuk”. realizowane przez Ambasadę RP w Kijowie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, tym razem na temat: „Literatura XIX wieku a sztuka - świat wspólnych problemów i zainteresowań”.

Uwadze słuchaczy przedstawione zostały prace przedstawicieli różnych pokoleń i różnych opcji badawczych w kluczu relacji między literaturą a innymi dziedzinami sztuki w kontekście myśli estetycznej i filozofii.

Dużo miejsca poświęcono wątkom dotyczącym związków literatury z malarstwem, grafiką, filmem.  Konstatowano, iż inspiracje malarskie w filmach to nie tylko podobieństwo motywów, typów fizjonomicznych czy strojów. Obrazy wraz z treścią składają się z elementów formalnych, takich jak kompozycja, światło, kolor czy odzwierciedlenie rzeczywistości.  

Podczas wykładu omówione zostały elementy formalne w twórczości takich polskich malarzy jak: Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Maksymilian Gierymski, Ferdynand Ruszczyc czy Andrzej Wróblewski, których twórczość inspirowała mistrzów innych dziedzin sztuki w procesie inscenizacji wątków, nastroju czy stosowanej symboliki.

Wykład wygłosiła, znana już słuchaczom z poprzednich spotkań, Urszula Król - historyk sztuki, wykładowca, pedagog, kurator w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autor wielu projektów edukacyjnych w galeriach sztuki i wystawach czasowych Muzeum Narodowego w Warszawie. Pani Urszula przygotowywała i koordynowała m.in. regularne kursy mistrzowskie dla nauczycieli w muzeum. Swoją pasję dydaktyczną ucieleśnia ona w wykładach z historii sztuki. W 2015 roku była stypendystką francuskiego Ministerstwa Kultury w ramach programu „"Profession Culture".

Tradycyjnie, wykład zabrzmiał w języku polskim, a jego treści wyśmienicie przełożyła na ukraiński p. Tetiana Czuża.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України