Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze jest najmłodszym obiektem sakralnym wpisanym do rejestru zabytków

To jedno z późnych, całościowych (podał koncepcję architektury, wyposażenia wnętrza i wystroju malarskiego) dzieł krakowskiego (Łemka z pochodzenie) artysty prof. Jerzego Nowosielskiego – jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon. Projekt architektoniczny wykonał Andrzej Tyszecki/ Cerkiew ta, dość skąpa i cicha w wystroju zewnętrznym, zdumiewa swoim wnętrzem, niespotykaną kolorystyką - ciemno zielonym tłem przestrzeni cerkiewnej i jaskrawo czerwonymi, dyskretnie oświetlonymi, elementami świątyni, powiązanymi z liturgią. Grę światła potęgują małe okienka w ścianach. Wszystko to wytwarza atmosferę zacisza sprzyjającą skupieniu i kontemplacji. Takie połączenie wschodniej architektury ze sztuką współczesną niewątpliwie wywołuje duże wrażenie.

Nadmienić warto, że choć wierni – osadnicy (większość których stanowili Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji „Wisła”) z oporem zaakceptowali ten projekt odbiegający od tradycyjnej sztuki cerkiewnej, to dziś jest to już miejsce szczególne dla grekokatolików w Polsce.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України