Dziś: poniedziałek,
25 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Na celowniku Donbas
WAŻNA WIZYTA


Po otwarciu
Ukraińsko-Polskiego Międzynarodowego Centrum Edukacji i Nauki Języka Polskiego w Słowiańsku

Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki złożył kilkudniową roboczą wizytę na Donbasie odwiedzając szereg miejscowości regionu.

W ramach wizyty przyfrontowemu szpitalowi w Czerkaśke (nieopodal Słowiańska) ambasador przekazał aparaty rentgenowskie i oprzyrządowanie produkcji włoskiej o wartości około 800 000 hrywien, zakupione przez „Polską Pomoc”, które posłużą do diagnozowania COVID-19, gruźlicy, problemów stomatologicznych i innych schorzeń.

„Ukraińcy, którzy na przekór planom agresora budują tutaj właśnie przyszłość swojej ojczyzny, zasługują w szczególny sposób na wsparcie” - podkreślił dyplomata.

W tym dniu ambasador spotkał się także z tamtejszymi przedsiębiorcami rolnymi i budowlanymi, odwiedził nowoczesne gospodarstwo hodowlane i miejscową szkołę w Czerkaśkej Zjednoczonej Wspólnocie Terytorialnej gromadzie obwodu donieckiego.


Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki zawitał do Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Kramatorsku

2 grudnia Bartosz Cichocki przybył do Słowiańska, gdzie wraz z rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Donbasie prof. Switłaną Omelczenko oraz Przewodniczącym Słowiańskiej Zjednoczonej Wspólnoty Terytorialnej Wadymem Liachem otworzyli Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Języka Polskiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi w swoim wystąpieniu ambasador Bartosz Cichocki zaznaczył m. in.: „Jesteśmy dumni, że nasza piękna kultura i język spotykają się tutaj z żywym zainteresowaniem zaś otwarcie Centrum potwierdza tylko nasze historyczne więzi i mamy nadzieję, że jego działalność pomoże obywatelom Ukrainy w szybszej integracji ze Wspólnotą Europejską”.  

Kolejnym miastem na trasie wizyty stał się Kramatorsk, w którym ambasador RP Bartosz Cichocki i mer Kramatorska Ołeksandr Honczarenko rozmawiali o roli lokalnego Stowarzyszenia Kultury Polskiej kierowanego przez prezes Marynę Horbacz w rozwoju współpracy oświatowej i handlowej miasta z Polską.

Ambasador kolejny już raz odwiedził siedzibę Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Kramatorsku i złożył jego członkom życzenia z okazji jubileuszu 21-lecia organizacji oraz przekazał materiały kształceniowo-edukacyjne.

W ramach wizyty odbyło się też spotkanie z wicegubernatorem donieckim Ihorem Morozem na którym ambasador Bartosz Cichocki przypomniał, że równo 29 lat temu Polska jako pierwsze państwo świata uznała niepodległość Ukrainy. Rozmówcy podsumowali współpracę w 2020 i potwierdzili plany na 2021 rok.

Oprac. KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України