Dziś: poniedziałek,
18 stycznia 2021 roku.
Przegląd do nr 632 – styczeń 2021 r.
Aktualności
III ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

W dniu 15 listopada 2020 r. odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Partnerami Forum była grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna, PAI i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.

Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejska Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.

Tegoroczne Forum było siódmym z kolei spotkaniem, pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a w 2018 roku Forum przyjęło formułę spotkania światowego.

W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, Forum Mediów odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej Evenea, na której zalogowało się i wzięło udział w Forum 106 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów i z pięciu kontynentów.

W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje:

-                     Dziennikarstwo emigracyjne w historycznym kontekście - prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

-                     Przepis na atrakcyjność mediów polonijnych - Sabina Klimek, dr nauk ekonomicznych, konsul RP w Stambule.

-                     Ogólne zasady etyki, kodeksu dziennikarskiego i prawa cytatu - Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

-                     Empatyzacja odbiorcy jako sposób pozyskiwania czytelników - dr Karolina Burno, Katedra Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

-                     Bolączka mediów polonijnych - jak zarabiać na portalu internetowym - Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia.

-                     Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych redakcji - Rafał Kozłowicz, specjalista ds. content marketingu, Grupa Tipmedia.

Media polonijne w Europie i na świecie są ściśle związane z realizacją priorytetów polityki polonijnej władz polskich, spełniają ważną rolę poprzez promowanie języka polskiego oraz służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do Kraju.

Dla mediów polonijnych ważne jest posiadanie stałej, wspólnej platformy spotkań, którą zapewniają im organizowane corocznie Fora Mediów, oraz założone z inicjatywy uczestników w 2019 roku Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zrzeszające dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i niezależnych dziennikarzy pracujących dla mediów polonijnych.

Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do nich z prośbą o coroczne kontynuowane medialnych spotkań.

Organizatorzy III Światowego Forum Mediów Polonijnych

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України