Dziś: poniedziałek,
18 stycznia 2021 roku.
Przegląd do nr 632 – styczeń 2021 r.
Kościół
Drodzy Rodacy!

Bóg w swojej wielkości – stał się mały. Bóg potężny, Wszechmogący, dla nas stał się bezbronny i przyszedł do nas jako Dziecię, abyśmy mogli Go pokochać. Rezygnuje ze Swej boskiej chwały i rodzi się w stajence, abyśmy mogli Go odnaleźć, i aby Jego dobroć mogła nas dotknąć i z naszą pomocą stać się udziałem również innych.

On, jak bezbronne Dziecię przychodzi do każdego z nas i czeka, czy Go wpuścimy do swojego życia. Niech ten święty czas Bożego Narodzenia będzie okazją do spotkania Boga i doświadczenia Jego nieprzemijających darów.

Tę wielką Tajemnicę Wcielenia i uniżenia się Boga my Polacy głęboko przeżywamy w wręcz niezliczonej ilości kolęd i pastorałek, które wyrosły, zrodziły się z wiary, naszych polskich tradycji i polskiej, autentycznej pobożności. Podtrzymujmy te piękną, polską tradycję śpiewania kolęd w naszych rodzinach!

W ślad za śpiewem tych kolęd niech pójdzie nasze życie. Korzystajcie jak najczęściej z możliwości spotykania się z Jezusem w Eucharystii. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest to łatwe czy możliwe choćby ze względu na panującą pandemię. Ale czy łatwo było pasterzom w cichą i świętą noc Bożego Narodzenia porzucić swe obowiązki i pójść za głosem Anioła?! Czy łatwo było trzem mędrcom ze Wschodu udać się w daleką podróż i dać się prowadzić gwieździe w nieznane rejony?! Tym, co zadecydowało o ich decyzji była wiara i nadzieja na spełnienie obietnicy Bożej, związanej z nadejściem Mesjasza.

Tegoroczne Boże Narodzenie świętujemy w rozpoczętym 13 grudnia Roku Jubileuszu 700-lecia odnowienia Biskupstwa Kijowskiego. To okazja do dziękczynienia za dar wiary przekazany i zachowany przez naszych przodków. Zachowany, pomimo prześladowań i represji ciemnej nocy sowieckiego terroru.

Jako Duszpasterz Polaków życzę Wam, Drodzy Rodacy, by promienie bijące z betlejemskiej groty, ogarnęły Was i Waszych bliskich, i zapaliły w Was wielki płomień wiary i miłości! Abyście ten płomień przekazywali w sztafecie pokoleń dzieciom i młodzieży.

Niech Jezus, którego narodziny w tych dniach obchodzimy błogosławi także Waszym codziennym poczynaniom zmierzającym do poprawy sytuacji bytowej. Niech chroni Was od nieszczęść i pomnaża wszystko, co pozwoli Wam na życie w pokoju w Nowym 2021 Roku.

Wszystkich Was zapraszam na Polską Pasterkę w dniu 24 grudnia o godz. 18:00 do konkatedry św. Aleksandra.

Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz
Duszpasterz Polaków
przy Konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України