Dziś: poniedziałek,
25 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Caritas-Spes Ukraina wspólnie z Caritas Polska przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizują projekt „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. W projekcie tym biorą udział 10 parafii z Kijowsko-Żytomierskiej, Łuckiej oraz Kamieniecko-Podolskiej diecezji. Są to parafie, w których zachowały się tradycje polskie. Wierni tych parafii podtrzymują oraz krzewią kulturę polską na terenie Ukrainy. Przy parafiach dzieci ale również dorośli uczą się języka i historii Polski. W każdej parafii zostały zorganizowane wydarzenia kulturalne przybliżające kulturę, historię i tradycję Polski wśród Polonii zamieszkałej w tych parafiach. Wokół ważnych świąt narodowych oraz religijnych zostały zorganizowane wydarzenia kulturalno-patriotyczne, a mianowicie: Święto Wojska Polskiego, Uroczystość Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości Polski, Andrzejki oraz obchody Wigilii i Święta Bożego Narodzenia. Wydarzenia kulturalne miały charakter prelekcji, prezentacji, pokazów, koncertów, konferencji, wyjazdów na cmentarze, na których są pochowani żołnierze i bohaterowie Polski w celu posprzątania grobów oraz uczczenia ich pamięci poprzez modlitwę oraz zapalenie zniczy.

W ramach projektu nie zabrakło i radosnej fiesty, zostały przeprowadzone imprezy oraz specjalne aktywności dla dzieci, miedzy innymi konkursy plastyczne, konkursy wiedzy z języka polskiego, tradycji i historii Polski oraz zabawy, smaczne poczęstunki i dyskoteki. 170 osób uczestniczących w konkursach z najlepszymi wynikami były wyróżnione cennymi nagrodami, wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie prezenty.

Wydarzenia objęte projektem stworzyły przestrzeń poznawania oraz szerzenia kultury i tradycji polskiej na trenie tych parafii.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України