Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Terapia przez Sztukę

16 marca br. Ambasada Polski w Kijowie oraz Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę zorganizowały pierwsze spotkanie on-line w ramach projektu „Sztuka w działaniu. Arteterapia w praktyce polskich specjalistów”.

„Muzyka jest tym, czym ja jestem, kiedy jej doświadczam” (Clifton 1983)

Takim credo anonsował swój pierwszy z tego cyklu wykład zatytułowany: „Muzykoterapia na tle różnych form wykorzystania sztuki w terapii” dr hab. Krzysztof Stachyra - pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik studiów podyplomowych z muzykoterapii tej uczelni, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Artystycznej i Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Wykład zapoznał słuchaczy z wielowymiarowym zastosowaniem terapii muzyką w lecznictwie, rehabilitacji, oraz w profilaktyce zdrowia psychicznego u ludzi zdrowych. Prelegent przystępnie opowiedział o elementach muzyki (dźwięk, rytm, melodia i harmonia) i ich oddziaływaniu na stan psychiczny, układ krążenia, oddechowy i wewnątrzwydzielniczy człowieka, wyjaśnił czym forma muzykoterapii różni się od innych form korzystania z muzyki.

Autor wykładu podkreślał, że muzykoterapia pomaga w kształtowaniu się postaw, zachowań i odczuć, stosowana jest w celu zmniejszenia bólu, lęku, depresji, poprawienia nastroju i snu. Prezentację autor wzbogacił przykładami zajęć terapeutycznych opartych na muzyce, w tym ilustracjami i filmami z zakresu terapii zajęciowej z muzyką (tzw. medycyny muzyczne).

Kończąc internetowe spotkanie jego organizator i prowadząca z Kijowa kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Radca Ewa Matuszek-Zagata podziękowała wykładowcy, świetnej (co ważne) tłumaczce Olenie Szeremet i zaprosiła uczestników na kolejny wykład z zapoczątkowanego cyklu w dniu 30.03 2021r. o godz. 17.00. pt.: „Muzykoterapia. Tworzenie i wykonywanie piosenek w terapii dzieci i młodzieży z doświadczeniami traum”, który przeprowadzi muzykoterapeutka dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak – kierownik Zakładu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

A zatem do usłyszenia!

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України