Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Rodacy zza miedzy
Andżelika Borys ponownie przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi


Andżelika Borys podczas X Zjazdu ZPB

X zjazd organizacji wybrał na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową prezes nieuznawanej przez białoruskie władze organizacji. Zjazd odbył się w tym roku za pośrednictwem łącz internetowych.

Nowe kierownictwo: przewodniczącą, skład Rady Naczelnej, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej wybrało w tajnym 135 delegatów, reprezentujących 112 struktur ZPB rozsianych po całej Białorusi. Delegaci zgromadzili się w cztery ośrodkach w Grodnie, Lidzie, Wołkowysku oraz Mińsku i stamtąd łączyli się przy pomocy internetu.

Uczestniczy Zjazdu przyjęli Stanowisko X Zjazdu wobec bieżącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi i przegłosowali dwie poprawki do Statutu ZPB. Jedna z nich dotyczyła przedłużenia kadencji prezesów oddziałów ZPB z dwóch lat do lat czterech. Druga poprawka skasowała punkt Statutu ZPB, ograniczający liczbę kadencji prezesa ZPB.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України