Dziś: poniedziałek,
21 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Kijów-Lwów, 26 marca 2021 r.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY

I
FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI

Wyrażamy głębokie oburzenie decyzją rządu białoruskiego wymierzoną w mniejszość polską na Białorusi na czele z prezes Związku Polaków Białorusi (ZPB) – Andżeliką Borys. Rewizje, przesłuchania i areszty to bezpodstawne represje, których ofiarą padli ostatnio nauczyciele polskich szkół, członkowie, działacze i sympatycy ZPB. Prześladowania i aresztowania stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz elementarnych norm prawa międzynarodowego. Wyrażamy swoją pełną solidarność z Polakami na Białorusi, potępiamy działania władz białoruskich wobec naszych Rodaków, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie represji i żądamy niezwłocznego uwolnienia działaczy ZPB.

Antoni Stefanowicz – Prezes Związku Polaków Ukrainy
Teresa Dutkiewicz – p.o. Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

http://z-p-u.org/index.php/2021/03/26/wspolne-oswiadczenie-zwiazku-polakow-ukrainy-i-federacji-organizacji-polskich-na-ukrainie-w-zwiazku-z-sytuacja-na-bialorusi/?fbclid=IwAR0SY1i-LgghPAuejJGjTljo3_wqtWn3GXE0Mv38kblv-gfIMtK2HpBCyGM

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України