Dziś: sobota,
15 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Pomoc psychologiczna
PROJEKT DZIAŁAŃ SOCJALNYCH W NIEŻYNIE


Chwila przed rozpoczęciem treningu

Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie wspiera projekt akcji społecznej „Psychologia Zdrowia – Mieszkańcom Nieżyna”, który realizowany jest przy wsparciu British Council na Ukrainie (British Council), w ramach programu "Aktywni obywatele" (Active citizens) , NGO „Laboratorium Inicjatyw Młodzieży ” oraz instytucja miejskiej „Centrum Młodzieżowe Miasta Nieżyna”.

Inicjatywę uzasadnia fakt, że zdrowie psychiczne mieszkańców Nieżyna pogarsza się ze względu na negatywne konsekwencje pandemii COVID-19, w tym również obawy związane z nieprzewidywalnością, niepewnością co do własnych potencjałów zdrowotnych oraz dezinformacją.

Dlatego właśnie konieczne jest wsparcie i pomoc psychologiczna. Sposobem na poprawę zdrowia psychicznego mieszkańców miasta jest realizacja projektu „Psychologia Zdrowia – Mieszkańcom Nieżyna”, który obejmuje wykłady edukacyjne, szkolenie i maraton-online skierowanego na przezwyciężenia negatywnych aspektów dystansu społecznego spowodowanego COVID-19 w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku.

Co ważne, Stowarzyszenie Polaków „Aster” poparło taką inicjatywę, w szczególności przekazując list intencyjny. Menedżerką projektu jest Maria Nakoneczna, docent Katedry Psychologii Ogólnej i Praktycznej Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola w Nieżynie, która jest także sekretarzem Stowarzyszenia „Aster”.

Dziś prowadzone są już aktywne szkolenia w ramach projektu, ruszyły prelekcje on-line, trwają przygotowania do maratonu on-line, który potrwa w dniach od 2 do 22 kwietnia. Jesteśmy dumni, że Stowarzyszenie „Aster” pomaga społeczności miejskiej w tak ważnym i niezwykle aktualnym przedsięwzięciu, jakim jest organizacja pomocy psychologicznej.

Maria NAKONECZNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України